Leraren blij met hun baan

De schoonheid van het vak

In de Nationale Onderwijs Week, dit jaar onder de titel ‘De schoonheid van het vak’, wordt  ieder jaar aandacht besteed aan de kracht en pracht van het onderwijs. Al enkele jaren is er in het onderwijs een beweging voelbaar én zichtbaar van scholen die hun onderwijs kritisch onder de loep nemen. Belangrijker: ze ondernemen actie. Zij willen het plezier in het vak vergroten, behouden of terugwinnen.

Binnen deze week valt ook de dag van de leraar. Reden voor ons om eens te kijken hoe het met de tevredenheid van onze leraren zit de afgelopen 10 jaar[1].

 

Leraar geeft met 7,9 een dikke voldoende voor z’n baan

In onze tevredenheidspeilingen vragen wij onze respondenten om een rapportcijfer te geven aan hun baan. Het rapportcijfer was in 2012 met 7,7 op zijn laagst en is de afgelopen jaren weer aan het stijgen.

Het gemiddelde rapportcijfer dat leraren in 2019 aan hun baan geven is een 7,9. Dat is het hoogste cijfer in de afgelopen 10 jaar.

 

 

Rond de 70% gaat met plezier naar het werk

Gedurende de laatste 10 jaar gaat rond 70% van de leraren met plezier naar het werk. Er is wel een dalende lijn zichtbaar. In 2009 was het percentage rond de 73%. In 2018 lijkt een dieptepunt behaald met ca 66%.

In 2019 lijkt dit percentage weer iets te stijgen richting 70%. Hopelijk zet die trend de komende jaren door.

 

 

Groeiend aantal raadt anderen aan om ook leraar te worden

De mate van recommandatie, ofwel anderen aanraden ook leraar te worden, zit weer iets in de lift. In 2009 was het recommandatiegetal boven de 60%. In de jaren daarna zakte dat getal gestaag tot een dieptepunt van bijna 45% in 2017.  De laatste jaren is een stevige stijging waarneembaar naar 55% in 2019.

 

 

Meer erkenning

Een voorzichtige interpretatie van deze cijfers kan duiden op een herstel van waardering en trots voor het eigen werk van de leraar. In alle getoonde grafieken is de laatste tijd een stijging zichtbaar. Na jaren van strijd, staking en actievoeren om waardering voor het werk, lijkt er nu maatschappelijke en politieke weerklank te ontstaan. De strijd gaat nog verder, maar de erkenning en de steun lijken nu te komen. En dat kon wel eens verklaren waarom leraren hun baan met bijna een 8 waarderen, waarom een groter deel weer met plezier naar het werk gaat en waarom meer leraren anderen aanraden om ook leraar te worden. Het lijkt er op dat de leraar weer trots kan zijn op zijn beroep en dat er meer waardering komt voor de schoonheid van het vak.

[1] Bron voor alle cijfers in dit stuk: tevredenheidspeilingen Scholen met Succes 2009 – 2019 gehouden onder 65.000 personeelsleden van basisscholen in Nederland.

Gepubliceerd in Peilingen.