Ouderpeiling: digitaal (65%) versus papier (35%)

Online peilen is inmiddels de norm. Onze personeelspeiling gaat voor nagenoeg 100% online en ook de leerlingpeiling wordt meestal digitaal afgenomen (85%). 10 jaar geleden ging de Oudertevredenheidspeiling voor alle scholen op papier de deur uit. Inmiddels verloopt zo’n 65% van de peilingen onder ouders digitaal.

papier-versus-online

Percentage Oudertevredenheidspeilingen dat op papier/online verloopt bij Scholen met Succes

In 2015 zagen we een opleving van de wens om enquêtes op papier af te nemen. De vele berichten over datalekken en privacygevoeligheid zouden hierin een rol kunnen hebben gespeeld. Een papieren enquête stop je na invullen in een envelop, die plak je dicht en lever je anoniem in. Er is geen gevaar dat een email adres verkeerd wordt gebruikt of dat gegevens in de cloud in verkeerde handen terechtkomen.

35% van de ouders vult de ouderpeiling op smartphone of tablet in
Inmiddels worden de online peilingen via diverse apparaten afgenomen. Behalve de pc of laptop vullen ouders de vragenlijst in met een tablet of een smartphone. Onze peilingen worden voor het merendeel nog via een computer ingevuld (via windows (50%) of via Mac (6%)). Een substantieel deel (35%) wordt via een smartphone ingevuld: 20% via een android en 15% via een IPhone. Via de Ipad wordt 8% van de lijsten ingevuld.

Het invullen van vragenlijsten via een mobiele telefoon leidt nog weleens tot voortijdig afhaken.
Een recent overzicht van het invulgedrag bij onze respondenten wijst uit dat iPhone gebruikers het meest afhaken tijdens het invulproces (35%).

overzicht invulgedrag

Een recent overzicht van het invulgedrag bij onze respondenten.

Gepubliceerd in Peilingen.