Ouders enthousiast over oudercommunicatieplatform

OudercommunicatieplatformSteeds meer scholen maken gebruik van een oudercommunicatieplatform zoals Digiduif, Klasbord of Schoudercom. Van ons ouderpanel geeft maar liefst de helft van de ouders aan gebruik te maken van zo’n platform. Zij vinden dat een platform zich goed leent voor het communiceren van actualiteiten, beter dan bijvoorbeeld de schoolwebsite, en waarderen het oudercommunicatieplatform gemiddeld met een 7,1.

Ouderplatform

14% van de ouders is ontevreden over hoe zij over hun kind worden geïnformeerd (oudertevredenheidspeiling Scholen met Succes onder bijna 100.000 ouders uit 2013-2015). Een medium dat steeds meer scholen gebruiken in de communicatie met ouders is het ouderplatform. Dit is in een afgeschermde omgeving waarin school en ouders met elkaar kunnen communiceren. Deze vorm van communicatie heeft een groot aantal voordelen boven de traditionele manieren van het overbrengen van boodschappen. De belangrijkste voordelen zijn:

  • het bericht raakt niet meer zoek
  • meer inzicht in wat er bij ouders, school en het kind leeft
  • de privacy en de snelheid waarmee berichten kunnen worden overgebracht

Aan ons ouderpanel (bestaande uit bijna 2000 respondenten, responspercentage 29%) stelden we de vraag of de school van hun kind(eren) gebruik maakt van een oudercommunicatieplatform. Maar liefst de helft van de ouders geeft aan dat dat op de school van hun kind(eren) het geval is. De meest gebruikte platforms binnen ons ouderpanel zijn: Klasbord, Digiduif en Mijnschoolinfo. Ouders geven het communicatieplatform een gemiddeld cijfer van 7,1. Ouders van Social Schools en Schoudercom geven het platform het hoogste gemiddelde rapportcijfer, respectievelijk 7,7 en 7,6.

Opvallend is wel dat de scholen die gebruik maken een oudercommunicatieplatform dit nog niet altijd volledig inzetten. 85% van de scholen met een oudercommunicatieplatform maakt ook nog steeds gebruik van brieven op papier. Van de ouders waarvan de school nog geen gebruik maakt van een communicatieplatform geeft 15% aan hier wel interesse in te hebben.

Website

Uit onze Oudertevredenheidspeiling (onder 21.000 ouders uit 2013-2015) blijkt dat bijna 80% van de ouders de website soms of vaak gebruikt om actuele informatie over de school te krijgen. 21,6% van de ouders geeft aan de website hier nooit voor te gebruiken. We stelden ons ouderpanel daarom ook vragen over de website van de school. Bijna 70% van de deelnemers aan het ouderpanel zegt de website van de school niet het meest geschikte middel voor het delen van actuele informatie te vinden. De meest voorkomende argumenten zijn:

  • men bezoek de website niet dagelijks
  • ouders worden niet geattendeerd op nieuwe informatie
  • de informatie op een schoolwebsite is voor iedereen (dus niet alleen ouders van de school) waardoor sommige informatie niet via de site kan worden gedeeld, dat kan op een oudercommunicatieplatform wel

Ouders geven aan relevante informatie het liefst per e-mail, via het oudercommunicatieplatform of via de digitale nieuwsbrief te ontvangen. Slechts 2% geeft aan actuele informatie het liefst via de website van de school te lezen.

Gepubliceerd in Peilingen.