Ouders meer tevreden over informatievoorziening

Uit onze tevredenheidspeilingen blijkt dat de tevredenheid over de informatievoorziening door de school sinds 2011 licht is gestegen. De informatievoorziening over het kind is de afgelopen 5 jaar met ongeveer 3% toegenomen. De tevredenheid over de informatievoorziening over de school vertoont in die periode eveneens een lichte stijging van ongeveer 1%. De stijging vindt vooral plaats in het schooljaar 2012/2013.

Ouders meer tevreden over de informatievoorziening

De vierkantjes zijn de percentages van dat jaar, de lijn geeft de trend aan.

Betere informatie door oudercommunicatieplatform

De afgelopen jaren zijn er diverse tools voor oudercommunicatie op de markt verschenen. De eerste bedrijven begonnen eind vorig decennium met het ontwikkelen van communicatieplatforms. Vanaf 2012 kwamen er meer aanbieders op de markt.

Aan ons ouderpanel legden we de vraag voor of  hun school gebruik maakt van een oudercommunicatieplatform en in hoeverre dat bijdraagt aan verbetering van de informatievoorziening.

Tweederde van de ouders van ons ouderpanel geeft aan dat de school van hun kind gebruikt maakt van een oudercommunicatieplatform. De meest gebruikte zijn Digiduif, Klasboard en Mijnschoolinfo. Gemiddeld waarderen de ouders het platform met een 6,9.

Bijna tweederde van de ouders (62%) vindt dat ze door de inzet van het platform beter geïnformeerd worden over de school. Maar slechts 26% vindt dat ze door de inzet van het platform beter geïnformeerd worden over hun kind.

Belang van persoonlijk communicatie blijft hoog

Andere vormen van informatievoorziening blijven belangrijk. Communicatie door middel van de nieuwsbrief (86%), per e-mail (67%), door middel van briefjes (47%) en mondeling (46%) komen ook nog steeds vaak voor.

De persoonlijke communicatie wordt onverminderd hoog gewaardeerd. Van ons ouderpanel geeft 87% aan tevreden te zijn over de mogelijkheden om tussentijds met de leerkracht te spreken. Ook de rapportgesprekken worden door de meeste ouders goed gewaardeerd (73% tevreden).

Bronnen:

  • Tevredenheidsonderzoek Scholen met Succes 2006-2016 onder 400.000 ouders.
  • Ouderpanel Scholen met Succes november 2016 gehouden onder 2200 ouders (respons 25%).
Gepubliceerd in Peilingen.