Ruim 80% van de ouders staat achter de staking van leerkrachten PO

Uit onderzoek onder de leden van het ouderpanel van Scholen met Succes blijkt dat ruim 80% van de ouders achter de staking van de leerkrachten staat. 67% zou ook een volgende (langere) staking steunen.

Scholen met Succes Ouderpanel

Op maandag 26 en dinsdag 27 juni hebben de leden van het Scholen met Succes ouderpanel vragen over de staking in het primair onderwijs voorgelegd gekregen. Het ouderpanel bestaat uit zo’n 2.500 ouders uit heel Nederland. Zij vertegenwoordigen een evenredige spreiding van scholen over het land. Alle panelleden hebben tenminste één kind op de basisschool.

Er hebben 564 leden deelgenomen aan dit onderzoek. Dat is een respons van 23%.

Resultaten

96% van de ouders heeft aangegeven dat er ook op de school van hun kinderen werd gestaakt op dinsdag 27 juni.

Deelname scholen aan de staking

Deelname scholen aan de staking

82% van de ouders geeft aan de staking door de leerkrachten te steunen.

Steun onder ouders aan de staking

Steun onder ouders aan de staking

67% van de ouders geeft aan een eventuele volgende (langere) staking te ondersteunen.

Steun onder ouders volgende (langere) staking

Steun onder ouders volgende (langere) staking

Gepubliceerd in Peilingen.