Personeel op kleine scholen meer tevreden dan op grote scholen

Personeel op kleine scholen (< 100 leerlingen) geeft de school een gemiddeld rapportcijfer van 8,27. Dit is beduidend hoger dan het rapportcijfer van collega’s op grotere scholen.

Tevredenheid op kleine en grote basisscholen

Op 1.400 scholen in Nederland – zo’n 20 procent van alle scholen – zitten minder dan 100 leerlingen. Op dit moment wordt een school pas gesloten als die minder dan 23 leerlingen heeft, maar de Onderwijsraad lanceerde vorige maand een plan om de grens te verhogen naar 100.
Maar hoe zit het met de tevredenheid van ouders, personeel en leerlingen op deze scholen?

Personeel op kleine scholen (met minder dan 100 leerlingen) geeft de school een gemiddeld rapportcijfer van 8,27. Dit is beduidend hoger dan het rapportcijfer dat collega leerkrachten geven op scholen met een hoger leerlingaantal. Ook ouders en leerlingen geven een hoger gemiddeld rapportcijfer aan de kleine school, al is het verschil hier minder groot dan bij de personeelsleden.

Ouders Personeel Leerlingen
<100 leerlingen 7,57 8,27 8,14
100 – 200 leerlingen 7,43 7,59 8,02
200 – 300 leerlingen 7,52 7,66 8,04
>300 leerlingen 7,54 7,65 8,13

Uit tevredenheidsonderzoek gehouden in 2011, 2012 en 2013 op ruim 1.200 basisscholen, het cijfer is het gemiddelde rapportcijfer dat respondenten aan hun school geven.

Bij ouders hangt de hoogte van het gegeven rapportcijfer het meest samen met de begeleiding van leerlingen met problemen en met de rust en orde op school. Op beide punten scoren scholen met minder dan 100 leerlingen hier hoger dan scholen met meer dan 100 leerlingen.

Begeleiding Rust en orde
<100 leerlingen 7,02 7,07
 100 – 200 leerlingen  6,76  6,91
 200 – 300 leerlingen  6,74  6,99
  >300 leerlingen  6,60  6,99

Bij personeel hangt de hoogte van het gegeven rapportcijfer het meest samen met de sfeer op school. Ook deze wordt bij kleine scholen beter gewaardeerd dan bij grotere scholen. Ook over de werkdruk is men op kleine scholen meer tevreden dan op grotere scholen.

Sfeer op school Werkdruk
<100 leerlingen 8,27 5,70
100 – 200 leerlingen 7,87 5,36
200 – 300 leerlingen 7,98 5,50
>300 leerlingen 7,93 5,42
Gepubliceerd in Peilingen.