Personeelsleden gaan minder vaak met plezier naar het werk

In 2012 gaf 68,4% van de personeelsleden in het onderwijs aan vaak met plezier naar het werk te gaan, in 2009 was dit nog 72,9%. Het plezier in het werk hangt voornamelijk samen met de waardering voor het werk, de sfeer op school, de mate van invloed op de werksituatie, de werkdruk binnen het team en de sfeer in het team.

Resultaten

In 2012 gaf 68,4% van de personeelsleden aan vaak met plezier naar het werk te gaan, in 2009 was dit nog 72,9%.

Personeelsleden-minder-vaak-met-plezier-naar-werk-2012

Uit: Personeeltevredenheidpeiling 2009 (5.500 respondenten), 2010 (7.500 respondenten), 2011 (7.500 respondenten) en 2012 (3.500 respondenten).

Het plezier in het werk hangt voornamelijk samen* met de waardering voor het werk, de sfeer op school, de mate van invloed op de werksituatie, de werkdruk binnen het team en de sfeer in het team. Personeelsleden zijn op alle vijf de punten minder tevreden dan 4 jaar geleden.

2009 2010 2011 2012
Waardering voor het werk 80,1% 80,6% 80,0% 79,5%
De sfeer op school 94,5% 94,3% 93,2% 93,1%
Mate van invloed op de werksituatie 82,3% 82,3% 81,2% 80,6%
Werkdruk binnen het team 54,2% 56,3% 51,7% 52,8%
De sfeer in het team 92,0% 92,4% 91,6% 91,4%

De genoemde percentages zijn de percentages tevreden en zeer tevreden personeelsleden.

Uit: Personeeltevredenheidpeiling 2009 (5.500 respondenten), 2010 (7.500 respondenten), 2011 (7.500 respondenten) en 2012 (3.500 respondenten).

* Correlatie analyse: correlatiecoëfficiënt > 0,3

Gepubliceerd in Peilingen.