Schoolbeleid beter gewaardeerd

Uit de tevredenheidsonderzoeken van Scholen met Succes blijkt dat beleidsontwikkeling steeds meer wordt gewaardeerd. De waardering voor het schoolplan als beleidsinstrument is het sterkst gestegen. Ook de waardering voor het beleidsmatig werken aan schoolontwikkeling als geheel stijgt flink. Het werken aan de kwaliteit en aan de missie en visie van de school stijgen wat minder sterk in de periode 2007 -> 2014.

“De tevredenheidsonderzoeken zorgen voor input voor onze beleidsplannen en/ of directe verbeteracties.” -PRIMO vpr

waardering-schoolplan-en-schoolbeleid-2007-2014

Uit: Tevredenheidspeilingen 2007-2014, ingevuld door 44.000 personeelsleden van 2.400 (niet unieke) scholen

Wilt u de resultaten van de tevredenheidspeiling nog meenemen in uw schoolplan? Laat het ons weten dan zorgen wij voor een snelle levering van de resultaten.

 

Gepubliceerd in Peilingen.