Steeds meer leerlingen vertellen niet aan de juf of meester dat ze gepest worden.

Pesten

Pesten staat hoog op de politieke agenda na een aantal zware incidenten. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs kondigde in januari aan met een plan te komen om pesten tegen te gaan. Docenten zien vaak niet dat een leerling gepest wordt. En leerlingen en ouders worden vaak met hun klachten van het kastje naar de muur gestuurd.

Uit onze leerlingtevredenheidspeilingen blijkt dat het aantal kinderen dat gepest wordt iets is toegenomen de afgelopen jaren. Gemiddeld gaf 34,5% van de leerlingen aan vaak of soms gepest te worden in de periode 2004-2009. In de periode 2010-2012 was dit gemiddeld 35,2%.

gepest-op-school

 

Sinds 2010 vragen wij aan de leerlingen of ze het aan de juf of meester vertellen als ze gepest worden. Hoewel we deze vraag pas 3 jaar geleden aan onze tevredenheidspeling hebben toegevoegd zien we hier al wel een duidelijke trend. Van de leerlingen die soms of vaak zeggen gepest te worden gaf 17,7% (in 2010) aan dit nooit tegen de juf of meester te zeggen. In 2012 was dit aantal gestegen naar 21,6%.

Vertelt pesten aan juf of meester

 

1 op de 5 leerlingen gaat inmiddels dus niet naar de juf of meester als hij/zij gepest wordt. Bij de categorie leerlingen die zeggen vaak gepest te worden is dat nog hoger; daar geeft bijna 1 op de 4 leerlingen (23,4%) aan niet naar de juf of meester te gaan in geval van pesten.

Vertelt vaak pesten aan juf of meester

Gepubliceerd in Peilingen.