Steeds meer scholen stappen over op continurooster

Ouders zoeken naar een goede aansluiting tussen werk-, school- en kinderopvang. Daarom maken steeds meer scholen de overstap van traditionele schooltijden naar een continurooster. Scholen met Succes is erg benieuwd naar de manier waarop de middagpauze op scholen nu is ingericht en hoe tevreden de ouders daarover zijn. Wij hebben daarom enkele vragen voorgelegd aan het Scholen met Succes ouderpanel.

In het onderzoek vroegen we het ouderpanel hoe de opvang op dit moment geregeld is en hoe tevreden ouders zijn over de huidige vorm van opvang. Ook vroegen we naar de kosten die de huidige vorm van opvang met zich meebrengen. Tot slot stelden we misschien wel de belangrijkste vraag: “Welke vorm van tussenschoolse opvang of middagpauze heeft uw voorkeur?”.

De resultaten

De meeste kinderen gaan tussen de middag naar huis (34%). Voor 32% van de kinderen is tussenschoolse opvang geregeld. De tussenschoolse opvang wordt zowel door professionals (13%) als door ouders (19%) verzorgd. 27% van de kinderen maakt gebruik van een continurooster.
78% van de ouders uit het Ouderpanel is tevreden over de opvang tussen de middag, maar over welke opvang zijn ouders het meest tevreden?

Het Ouderpanel van Scholen met Succes laat het volgende zien:

  1. Continurooster (84% tevreden)
  2. Opvang thuis (75% tevreden)
  3. Opvang op school door ouders (75% tevreden)
  4. Opvang op school door professionals (74% tevreden)

Ouderpanel schooltijden

De ouders hebben een duidelijke voorkeur voor de vorm van tussenschoolse opvang. 53% geeft aan het liefst een continurooster te hebben.

Ouderpanel schooltijden pauze

Vragenlijst schooltijden

Bent u ook benieuwd naar wat uw ouders vinden van uw huidige schoolrooster? Zou u graag willen weten waar uw ouders de voorkeur aan geven? Breng de behoefte van de ouders in kaart met onze Schooltijdenvragenlijst. Klik hier voor meer informatie over de Schooltijdenvragenlijst.

 

Gepubliceerd in Peilingen.