Terugblik op Tevredenheidspeilingen 2015

In 2015 heeft Scholen met Succes ruim 1.000 Tevredenheidsonderzoeken afgenomen bij meer dan 400 scholen. 
Zo’n 34.000 ouders, 27.000 leerlingen en 4.000 teamleden vulden onze peiling in.

Waarover waren ouders, leerlingen en teamleden tevreden? En zijn er verschillen met vorig jaar? Hieronder staat een overzicht van de meest opvallende resultaten uit de Tevredenheidspeilingen 2015.

Ouders 2015

Ouders

In 2014 en 2015 vinden ouders de leerkracht en de begeleiding de belangrijkste punten voor een goede school. Ouders zijn het meest tevreden over de leerkracht (de inzet, motivatie, vakbekwaamheid, hoe hij/zij naar ouders luistert en hoe hij/zij met de leerlingen omgaat). Het minst tevreden zijn ouders over de veiligheid van de weg naar school en de hygiëne en netheid binnen de school.

Rapportcijfer Ouder 2015

Stijgers/dalers ouders

Personeel 2015

Personeel

Net als in 2014 vinden personeelsleden het pedagogisch klimaat en het schoolklimaat het belangrijkste aspect voor een goede school.
Personeelsleden waarderen het contact met de leerlingen en de samenwerking met hun collega’s het meest.
Het minst tevreden zijn zij over de werkdruk en de ontspanningsmogelijkheden in de pauze.

Rapportcijfer personeel 2015

Stijgers/dalers personeel

Leerlingen 2015

Leerlingen

Leerlingen vinden uitstapjes met de klas en gymnastiek het leukst. Dit is sinds 2014 ongewijzigd gebleven.
Taal en aardrijkskunde vinden zij het minst leuk.
Na schooltijd spelen leerlingen minder vaak buiten en lezen minder vaak een boek dan in 2014.
In plaats daarvan spelen zij liever een computerspelletje.
 

Rapportcijfer leerlingen 2015

Stijgers/dalers leerlingen

Gepubliceerd in Peilingen.