Vervelen leidt tot lagere waardering

Kinderen die aangeven zich vaak te vervelen op school waarderen hun school beduidend lager dan kinderen die aangeven zich niet te vervelen op school.

Gemiddeld geeft 16,5% van de leerlingen aan zich vaak te vervelen in de klas, 57,6% geeft aan zich soms te vervelen en 25,9% verveelt zich nooit. Er is geen duidelijk verband met de groep waarin de leerling zit.

Het verschil in rapportcijfer dat leerlingen geven die zich vaak vervelen op school en leerlingen die zich niet vaak vervelen op school is groot. Leerlingen die aangeven zich vaak te vervelen op school geven de school een gemiddeld rapportcijfer van 7,1. Leerlingen die aangeven zich soms te vervelen geven de school een 8,1. Leerlingen die aangeven zich nooit te vervelen geven de school een 8,6.

Van alle enen die gegeven worden, wordt 65,2% gegeven door leerlingen die zich vaak vervelen, 21,3% door leerlingen die zich soms vervelen en 13,5% door leerlingen die zich nooit vervelen. Van alle tienen die gegeven worden aan de school wordt 11,2% gegeven door leerlingen die zich vaak vervelen, 48,5% door leerlingen die zich soms vervelen en 40,3% door leerlingen die zich nooit vervelen (zie tabel I).

Rapportcijfer Verveelt zich vaak Verveelt zich soms Verveelt zich nooit
1 65,2% 21,3% 13,5%
2 58,8% 33,3% 7,9%
3 58,1% 34,7% 7,2%
4 46,7% 42,6% 10,7%
5 38,3% 50,0% 11,7%
6 31,6% 53,9% 14,5%
7 21,3% 62,0% 16,7%
8 13,1% 64,6% 22,2%
9 9,4% 59,5% 31,0%
10 11,2% 48,5% 40,3%

Tabel I Rapportcijfer versus vervelen
N =52.886 (2013 en 2014)
7,3% van de leerlingen geeft het cijfer 5 of lager

Leerlingen die zich vaak vervelen vinden school minder leuk

Van de leerlingen die zich vaak vervelen geeft 43,0% aan dat ze naar school gaan niet leuk vinden. Van de groep leerlingen die aangeeft zich nooit te vervelen op school geeft slechts 4,4% aan dat ze school gaan niet leuk vinden. Ook zijn leerlingen die aangeven zich vaak te vervelen op school vaker moe op school, vinden dat er niet genoeg leuke dingen te doen zijn op school, geven vaker aan naar een andere school te willen en vinden dat ze vaker de schuld krijgen voor niks (tabel II).

Verveelt zich vaak Verveelt zich soms Verveelt zich nooit
Vind schoolgaan niet zo leuk 43,0% 9,3% 4,4%
Is moe op school 46,2% 16,8% 10,0%
Niet genoeg leuke dingen te doen 24,6% 6,2% 3,6%
Wil naar andere school 18,1% 3,5% 2,4%
Krijgt schuld voor niks 24,5% 7,0% 5,0%
Krijgt geen extra opdrachten 25,7% 19,0% 17,6%
Verveelt zich thuis 18,5% 7,5% 5,0%

Tabel II: Opvallende verschillen tussen leerlingen die zich vervelen en leerlingen die zich niet vervelen
N =52.886 (2013 en 2014)

Opvallend is dat leerlingen die aangeven zich vaak te vervelen ook aangeven minder vaak extra opdrachten te krijgen dan leerlingen die aangeven zich nooit te vervelen (25,7% vs 17,6%).

Ook geven leerlingen die zich op school vaak vervelen vaker aan zich thuis te vervelen dan de leerlingen die aangeven zich nooit te vervelen op school (18,5% vs 5,0%).

Gepubliceerd in Peilingen.