Voorspelmodel leerlingtevredenheid

Leerlingen geven hun school gemiddeld een 8,1 als rapportcijfer. Het rapportcijfer dat leerlingen geven aan de school kan worden voorspeld door:

 1. Inrichting schoolgebouw
 2. Verwachtte oudertevredenheid
 3. Tevredenheid rondom schoolkeuze
 4. Waardering van de leraren
 5. Waardering van het schoolplein
 6. De mate waarin je veel leert op school
 7. Plezier in het naar school toe gaan
 8. Leuke activiteiten op school

Het rapportcijfer dat leerlingen hun school geven kan voor 40,4% worden voorspeld door acht factoren (van de 64). De tevredenheid van leerlingen wordt voornamelijk bepaald door de inrichting van de school, de verwachtte tevredenheid van de ouders en de tevredenheid over de schoolkeuze. Ook de mening over de leerkracht, het schoolplein, met plezier naar school toegaan, de mate waarin je veel leert en leuke dingen doet zijn van invloed.

Leerlingen zijn gemiddeld het meest tevreden over:

 • Pestgedrag op internet
 • Uitstapjes met de klas
 • Gymnastiek
 • Veilig voelen op het schoolplein
 • Werken op de computer

Leerlingen zijn gemiddeld het minst tevreden over

 • Rust in de klas
 • Ruzie in de klas
 • Overblijven
 • Waardering taal

(Uit: Leerlingtevredenheids onderzoek 2010-2011, gehouden onder ruim 34480 leerlingen van 333 basisscholen).

Gepubliceerd in Peilingen.