Beter zichtbaar zijn!

Beter zichtbaar zijn

Het doel van profilering: beter zichtbaar zijn.

Wat willen we bereiken met een betere profilering?

Doel van betere profilering is over het algemeen: meer en beter zichtbaar willen zijn. En daarachter ligt doorgaans weer het doel om aantrekkelijker voor meer mensen te zijn en dus de aantrekkingskracht van de school te versterken. Een school kan op vele manieren zichtbaar zijn:

Zichtbaarheid in de wijk.

Zichtbaarheid in de wijk heeft te maken met de ligging van de school en de wijze waarop het gebouw zichtbaar is. Dat kan via naamborden (in huisstijl) op de gevel, op het schoolplein of aan de straat. Maar denk ook aan het uiterlijk van het schoolgebouw: het schilderwerk, de kleurkeuze en het onderhoud. Vaak worden de ramen van een school versierd met tekeningen, knutselwerken of foto’s. Zorg dat de uitstraling past bij de indruk die je wilt overbrengen (knus, gezellig, persoonlijk, zakelijk, ordelijk, toekomstgericht). Denk ook aan het plein en eventuele bosschages of bomen. Welke indruk geven die. Hoe dragen die bij aan de uitstraling van de school.

School en schoolomgeving zijn een representatie van het gewenste schoolprofiel. Daarnaast speelt de fysieke schoolomgeving een belangrijke rol in de beleving en het welbevinden van kinderen. Kleur, licht, ordening, veiligheid, groen e.d. zijn van invloed op gedrag, communicatie en leerprestaties. De ervaring leert dat al met beperkte middelen veel bereikt kan worden.

Zichtbaarheid in de pers.

Zichtbaarheid in de pers heeft vaak een nogal incidenteel en promotioneel karakter. Sommige scholen slagen er goed in om regelmatig in lokale of regionale pers te staan met activiteiten of evenementen. Dat heeft allereerst veel met de organisatie intern te maken. Het is raadzaam om een persprotocol op te stellen. Daarin staat opgenomen hoe de leden van de organisatie om dienen te gaan met persgevoelige onderwerpen en wie met welke media contact heeft.

Om de zichtbaarheid van de school te behouden en te versterken is een zorgvuldig beleid aangaande het leggen en onderhouden van de (schriftelijke en persoonlijke) contacten met de pers nodig. Wat dat betreft is het handig om een publiciteitsplan op te stellen waarin staat aangegeven wanneer, met welke activiteit (en met welke boodschap) welke pers benaderd gaat worden.

Zichtbaarheid op internet.

Oriënterende ouders maken steeds meer gebruik van internet om informatie over scholen te verkrijgen. Wat dat betreft is scholen op de kaart (www.scholenopdekaart.nl) een mooie manier om direct enkele scholen met elkaar te vergelijken qua leerlingaantal, kwaliteit, organisatie, tevredenheid en profiel. Via deze site kan men direct naar de website van de school doorklikken.

Daarnaast is het van belang om via internet goed vindbaar te zijn. Sleutel tot succes is hier de zoekmachineoptimalisatie of seo (search engine optimization). Hoe zorg je ervoor dat je een hoge positie in de resultaten van zoekmachines krijgt. Want dat betekent veel klanten en bezoekers van de website. Ook zonder dat u beschikt over veel technische kennis kunt u een aantal stappen ondernemen om uw website beter vindbaar te maken, denk hierbij aan de volgende richtlijnen:

  • Geef op de website duidelijk aan in welke plaats de school zich bevindt
  • Maak een vermelding van uw school aan in Google Places
  • Gebruik kernachtige kopjes in de teksten en denk aan formulering van URL en tags (ook van afbeeldingen)
  • Leg relatie met social media en creëer links naar de website van uw school.

Lees hier meer over de website van uw school beter vindbaar maken.

Volgende keer:

  • Met welke sterke punten van ons onderwijs willen we ons gaan profileren.
  • Wie willen we bereiken, overtuigen of meer aan ons binden.

Ronald Dulmers
Scholen met Succes

ronald-dulmers

Gepubliceerd in Profileren.