Goed voornemen: De school beter profileren

Goed voornemen: profileren

Het profielwiel geeft zes onderwijsaspecten weer. In een geprofileerde school zal nadrukkelijk gestreefd worden naar een duidelijke samenhang tussen deze aspecten.

Het nieuwe kalenderjaar is nog maar net van start. Tijd voor het uitvoeren van goede voornemens. Wij merken dat aan de toename van scholen die zich bij ons melden met vragen over profilering en het doen van marktonderzoek. Daar zijn we blij mee. Die profileringsvragen hebben over het algemeen betrekking op het verbeteren van de marktpositie van de school met als uiteindelijk doel om meer leerlingen te trekken.

Vragen zoals:

 • Hoe kunnen we ons beter profileren?
 • Hoe kunnen we de sterke punten van ons onderwijs beter naar buiten brengen?
 • Hoe kunnen we onze naambekendheid en/of ons imago verbeteren?
 • Hoe kunnen we de tevredenheid van ouders verhogen?
 • Hoe kunnen we meer potentiële klanten in de school of naar de open dag krijgen?

Dergelijke vragen worden door ons steevast beantwoord met nog meer vragen. Vragen over de markt, de omgeving waarin de school opereert. Vragen over de schoolcultuur, de missie, visie en identiteit. En vragen over de mogelijke communicatiestrategie. Vaak is het nodig om die vragen nader te gaan onderzoeken om eerst meer inzicht te krijgen in de marktsituatie en de schoolcultuur alvorens antwoorden te kunnen geven. En dat betekent: meer vragen.

Vragen over meer inzicht in de huidige marktpositie:

 • Waar komen onze leerlingen en hun ouders vandaan, hoe ontwikkelt de basisgeneratie zich (0-4 jarigen) en wat kunnen we met deze doelgroepen bereiken in termen van (markt) ontwikkeling?
 • Inzicht in het huidig imago van en de communicatiestructuren binnen de school: Hoe staat de school bekend?Wat zijn de verwachtingen van ouders t.a.v. de school en in welke mate worden deze verwachtingen waar gemaakt? Wat zijn sterke en zwakke punten van de school volgens ouders?Wat zijn specifieke wensen en klachten op het gebied van communicatie met de school?

Vragen over meer inzicht in de schoolcultuur:

 • Wat is de identiteit/het profiel van de school, wat willen wij naar buiten uitstralen?
 • Wat willen wij met onze leerlingen bereiken? Hoe bereiken we dat, op gebied van onderwijsinhoud en middelen, vieringen en projecten, leerkrachtcapaciteit/kwaliteit, uitstraling van het gebouw, etc. en welke externe partners schakelen we daarvoor in?

Vragen over meer inzicht in een mogelijke communicatiestrategie:

 • Wat zou onze communicatiestrategie kunnen zijn en hoe brengen we deze in de praktijk?
 • Wat kunnen we, aansluitend op onze interne visie en de wensen van ouders, doen om ons aanbod duidelijk en onderscheidend neer te zetten. Hoe zorgen we ervoor dat ouders onze boodschap herkennen en uiteindelijk zelf gaan uitdragen (ouders als ambassadeur). Hoe binden we onze ouders en partners (meer) aan de school? Hoe ziet, kijkend naar de antwoorden op de voorgaande vragen, ons actieplan eruit, wat gaan we uitvoeren en op welke manier?

Vragen stellen is ons vak. Bij profileringstrajecten, bij marktonderzoek en bij tevredenheidsonderzoeken, via de vele vragenlijsten die we opstellen en uitgeven. Het liefst zouden we alleen maar vragen stellen, maar uiteindelijk zullen er ook antwoorden nodig zijn. Die geven we ook, maar dan wel het liefst in samenspraak met directie en team van de school. In een volgende blog zullen we gericht ingaan op enkele van de hierboven gestelde vragen. Nu alvast enkele antwoorden op de vraag hoe een samenhangende aanpak er uit ziet waarin al deze vragen beantwoord worden?

Ronald Dulmers,
Scholen met Succes
ronald-dulmers

Gepubliceerd in Profileren.