Profileren met het schoolgebouw!

Bij sommige scholen merk je het direct als je het plein op loopt en het gebouw bekijkt : hier regeert succes. Het gebouw is opgeruimd en uitnodigend en wat je leest in de schoolgids en op de website komt overtuigend en professioneel over. De eigenheid, het gezicht van de school straalt door gebouw en communicatiemiddelen duidelijk naar buiten. Hier is sprake van consistente, krachtige profilering.

 

Het gebouw is een factor van belang in het creëren van aantrekkingskracht van de school. Een mooi, veilig schoolplein en een aantrekkelijk schoolgebouw vormen het eerste visitekaartje van de school. Uit schoolkeuzeonderzoek blijkt dat de sfeer die men ervaart bij een bezoek aan de school een dominante rol speelt in het uiteindelijke keuzeproces. Hoe kindvriendelijk, warm, gastvrij en geborgen komt de school over? Hoe veilig en ruimtelijk ervaart men het plein? Ziet men het eigen kind er lekker spelen en leren?

 

Het gebouw en plein zijn rubrieken die in de tevredenheidspeilingen steevast op de meeste respons kunnen rekenen van ouders, personeel en leerlingen. Iedereen kan de sfeer , de veiligheid en de gezelligheid met eigen ogen en uit eigen ervaring beleven en beoordelen. Iedereen heeft er wel een mening over. Verder blijkt uit correlatieanalyse dat sfeer en inrichting van het schoolgebouw  zowel bij ouders, leerlingen als teamleden in de top 5 staan van onderwerpen die in hoge mate invloed hebben op de hoogte van het tevredenheidscijfer dat men de school geeft.

 

Een fijn, aantrekkelijk en gezond schoolgebouw heeft dus grote invloed op de tevredenheid van haar gebruikers. En daarmee speelt het niet alleen in directe zin (hoe oogt het gebouw qua uiterlijk en sfeer) maar ook indirect (hoe ervaren gebruikers gebouw en plein) een belangrijke rol in de de uitstraling en aantrekkingskracht van de school.

Meer informatie: E-book schoolgebouw en omgeving

Dit e-book geeft op heldere en beeldende wijze aan hoe, vanuit analyse, de aantrekkingskracht en de leefbaarheid van schoolgebouw en -plein  met slimme ingrepen en beperkte middelen versterkt kunnen worden tot een profielfactor van belang.

 

Ronald Dulmers,
Scholen met Succes

Gepubliceerd in Profileren.