Een workshopreis naar Gambia gewonnen! (deel 2)

10f520aIn de vorige nieuwsbrief vertelde ik u al hoe het kon gebeuren dat ik een reis naar Gambia kon winnen. In deze nieuwsbrief wil ik u graag vertellen over mijn ervaringen….

Op Schiphol ontmoette ik mijn reisgezelschap en na een groepsincheck vertrokken we naar Gambia. In Gambia “betaalden” we de douane beambten met drie brillen, zodat we de doos goedkoop door de controle kregen. Daarna namen we onze intrek in een comfortabel hotel aan zee, waar het goed vertoeven was als we klaar waren met ons programma.

In de daarop volgende dagen maakten we kennis met meerdere “Yeppers, ” allemaal jonge, enthousiaste Gambianen die een trainingsprogramma bij YepAfrica hadden gevolgd. Programma’s die jongeren laat beseffen dat ze kansen hebben. Jongeren die eerst geen dromen hadden, maar nu beseffen dat de toekomst bij hen zelf ligt en dat zij daar de verandering in kunnen zijn.

En we hebben ze gezien! Jongeren, die door deze programma’s veel meer zelfbewust zijn geworden. Door dit zelfbewustzijn zijn ze in staat om op een boeiende manier te discussiëren, te argumenteren en te presenteren. Dit kwam onder meer tot uiting in een demonstratie en een daaropvolgend symposium wat deze jongeren hadden georganiseerd. Zij hadden dit georganiseerd om de aandacht te vestigen op het feit, dat vluchten naar Europa geen oplossingen biedt. Het was één van de eerst demonstraties in West-Afrika ooit en deze jongeren hadden het prima georganiseerd. Ze hadden een paar goede sprekers uitgenodigd met o.a. iemand van het ministerie van Immigration, een paar jongeren waarbij de vlucht op niets was uitgelopen en een rapper. Zelfs de tv en de krant waren erbij aanwezig. Dat het een groot succes was, bleek wel uit het feit dat na het symposium de telefoon roodgloeiend stond. Mensen wilden meer informatie of jongeren gaven aan, dat zij nu tot andere gedachten waren gekomen.

Er is nog veel armoede in het land. Dit hebben we gezien, omdat we een bezoek brachten aan de families van enkele jongeren. Ze leefden soms nog in een hut zonder sanitaire voorzieningen, een kookpot buiten en een waterput op de binnenplaats.
Ook hebben we een school bezocht. Ik was zeer verbaasd, om daar een prachtig gebouw aan te treffen. Echter in het gebouw stond zeer oud meubilair. Boeken, schriften, pennen en potloden waren minimaal aanwezig. Er werd voornamelijk klassikaal les gegeven, zodat de leerkracht via lesjes op het bord nog het één en ander aan kon bieden. Er werd lesgegeven in Engels, koran lezen en rekenen. Ook werd er veel gezongen en gedanst!

Veel mensen hebben weinig tot niets. Toch zijn ze heel gelukkig met elkaar en dat stralen ze ook uit.
De brillen en mobieltjes heb ik overhandigd aan het bestuur van YepAfrica. Ze waren er enorm blij mee en gingen een plan maken om te kijken, hoe ze deze brillen konden verkopen.

Door de programma´s van Yep komen de jongeren verder. Ze zorgen steeds beter voor zichzelf en kunnen daardoor ook de zorg op zich nemen voor de mensen om hen heen, voor de toekomstige generatie en voor de wereld om hen heen. Ik vind het zeer waardevol dat ik met deze duurzame gedachte een stukje aan hun ontwikkeling heb mogen bijdragen. Verder ben ik Scholen met succes zeer dankbaar dat ik van deze unieke gelegenheid gebruik heb mogen maken. Het heeft mij heel veel inspiratie, inzichten en energie gebracht. Mijn hartelijke dank daarvoor!

 

Gepubliceerd in YepAfrica.