Adaptieve vragenlijsten

Vragenlijsten kosten vaak veel tijd om in te vullen, en die hoeveelheid tijd is niet altijd nodig om te komen tot relevante informatie. Adaptief bevragen is de oplossing voor minder invullast en verhoogt de kwaliteit van informatie. Daarom werkt De Succes!Spiegel niet met gefixeerde lineaire vragenlijsten, maar met adaptieve vragenlijsten. In dit artikel lichten we toe wat deze adaptieve vragen inhouden en welke voordelen het uw school oplevert.

 

Wat houdt adaptief vragen in?

Adaptiviteit staat voor aanpassingsvermogen. Een adaptieve vragenlijst houdt dus in dat de vragen zijn aangepast aan de antwoorden die de respondent heeft gegeven. Zo krijgt de respondent enkel vragen die relevant zijn voor hem.

 

De voordelen:

  • Respondent hoeft minder vragen in te vullen en ervaart de vragenlijst als minder belastend.
  • Door het stellen van relevante vragen, wordt waardevolle informatie verzameld.
  • Respondent is meer gemotiveerd om de lijst in te vullen omdat hij hoofdzakelijk  vragen hoeft te beantwoorden die voor hem relevant zijn.
  • Lagere respons, omdat respondenten minder snel zullen afhaken.
  • Adaptieve lijsten zijn korter en daardoor goed op mobiele device in te vullen.

Adaptief bevragen in De Succes!Spiegel

De Succes!Spiegel heeft adaptieve vragenlijsten voor iedere doelgroep; directeur, leraar, IB-er, leerling, ouder en auditor. We geven hieronder een aantal voorbeelden van adaptieve en gerichte vragen in de vragenlijsten van De Succes!Spiegel.

 

Leraren worden gevraagd of ze de afgelopen 12 maanden te maken gehad met incidenten op gebied van veiligheid. Is het ja? Doorvragen en erin verfijnen. Zo nee? Skippen en door naar volgende onderdeel.

 

In De Succes!Spiegel vragen we niet alleen naar tevredenheid, we gaan daarin verder. We willen weten waarom iemand ontevreden is en welke verbeterpunten er zijn. Zo heeft een school ook gelijk inzicht in wanneer iemand meer tevreden zou zijn geweest en hoe dat bereikt kan worden.

 

Directeuren kunnen bijvoorbeeld in het begin van de vragenlijst aangeven of ze de uitgebreide route willen volgen of een kortere route. In de uitgebreide route beantwoorden directeuren vragen over de eigen kwaliteit en basiskwaliteit. In de korte route beantwoorden directeuren enkel vragen over de eigen kwaliteit. Ook kunnen directeuren aangeven of het aanbod onderscheidend is. Zo ja, dan krijgt de directeur een lijst met kwaliteitsaspecten waar de school zich mee bezig kan houden. Bovendien heeft de respondent de mogelijkheid om zelf nog kwaliteitsaspecten toe te voegen.

Adaptieve vragenlijsten, zowel online als op papier

Adaptieve vragenlijsten zijn vaak enkel digitaal ontworpen. Scholen met Succes vliegt het breder aan. De adaptieve vragenlijsten zijn ook op papier in te vullen. In de papieren vragenlijst wordt duidelijk aangegeven naar welke vraag de respondent mag.

De adaptieve vragenlijsten achter de schermen ontdekken? Meld u aan voor de gratis webinars van Marco Sombroek, onderwijsadviseur van de Succes!Spiegel.

Gepubliceerd in Succes!Spiegel.