Eigen kwaliteit succesvol maken met een kwaliteitsinstrument

Het onderzoekskader is veranderd en dat vraagt van scholen ander gedrag. Het is belangrijk dat een school meer nadruk legt op de continue verbetering van de kwaliteitscultuur. Om dit te bewerkstelligen kan een kwaliteitsinstrument helpend zijn.

Nieuw onderzoekskader, nieuw gedrag

Iedere school heeft de plicht om de onderwijskwaliteit op voldoende niveau te brengen en te houden. In het ‘oude’ onderzoekskader ging het begrip ‘onderwijskwaliteit’ over de basiskwaliteit (wat moeten het bestuur en de school). Met het nieuwe onderzoekskader gaat het naast de basiskwaliteit ook om de eigen kwaliteit (wat willen het bestuur en de school). Hiermee is een uitdaging bijgekomen in het onderwijsland. Het vraagt van besturen om aan een kwaliteitscultuur te werken waarbij continue verbetering uitgangspunt ook, zelfs als de kwaliteit op orde is (Onderzoekskader 2017).

Kwaliteitsinstrument voor continue cyclische verbetering

Scholen en besturen zijn niet verplicht om een kwaliteitsinstrument te gebruiken. Toch kiezen veel scholen en besturen voor een instrument, omdat informatie verzamelen veel makkelijker wordt. Daarnaast staat de informatie overzichtelijk op een centrale plaats.

Een instrument helpt er dus bij om tot een goed overzicht te komen van belangrijke zaken voor de onderwijsinspectie, en biedt perspectief om met eenvoudige interventies de kwaliteit te verbeteren. Sterker nog, met een instrument hoeft kwaliteitsdenken geen jaarlijkse ‘check’ te zijn, maar het kan het een continue cyclisch en gericht proces in uw school worden! Bijvoorbeeld door te peilen in hoeverre de korte termijn doelen zijn behaald middels tussentijdse metingen. Een instrument op deze wijze inzetten sluit aan bij het nieuwe onderzoekskader!

Effecten oude onderzoekskader Effecten nieuw onderzoekskader
Alleen voor de kwaliteitsmedewerker Iedereen is intrinsiek betrokken (directeur, leraar, IB-er, auditor, ouder)
Veel papier en administratie met bureaucratie als gevolg Focus op borging van processen die voor de school belangrijk zijn. Met uitkomsten samen aan de slag kunnen.
Voor een jaarlijkse check Voor continue cyclische en gerichte verbetering die past bij uw school
Focus ligt op het afvinken van inspectielijsten Focus ligt op het identificeren van positieve- en verbeterpunten
Weinig toegevoegde waarde voor persoonlijke- en schoolontwikkeling Aantoonbare bijdrage aan het behalen van doelstellingen door het verbinden van de ambities en acties

Nieuwe kijk op kwaliteit, nieuwe kijk op instrumenten

Met het nieuwe onderzoekskader is de eigen kwaliteit van de school belangrijk. Alleen deze nieuwe kijk op kwaliteit vraagt om een andere meetsystematiek. Kwaliteitsinstrumenten kunnen tot papieren tijgers vervallen. Door de eindeloze brij aan vragen raken mensen vragenlijstvermoeid en de rapportages belanden vaak in de bureauladen. Hoe mooi zou het zijn als een kwaliteitsinstrument toegevoegde waarde heeft voor persoonlijke- en schoolontwikkeling?

Om een kwaliteitsinstrument in te zetten waarbij de focus ligt op het identificeren van positieve- en verbeterpunten en het structureel verbeteren van de schoolkwaliteit, zijn de volgende twee aspecten belangrijk:

  • Korte adaptieve vragenlijsten die goed in te vullen zijn op meerdere devices (telefoon, tablet, desktop)
  • Dashboards die duidelijk en overzichtelijk weergeven waar knelpunten en discussiepunten zitten en waar concreet beleid op gemaakt kan worden.

 

Of u nu wel of geen kwaliteitsinstrument kiest, het blijft een uitdaging om een continue cyclische en gerichte verbetering te bewerkstelligen die past bij uw school, en niet te vervallen in afvinken of voldoen. Dat is juist niet de bedoeling van het veranderde onderzoekskader!

Ontdek hier meer over hoe de Succes!Spiegel inspeelt op het veranderende onderzoekskader.

Meer informatie over De Succes!Spiegel of het nieuwe onderzoekskader? Marco legt het u graag uit in een webinar. Schrijf u hier in!

Marco Sombroek (Opleiding & Advies)

Gepubliceerd in Succes!Spiegel.