Kwaliteitsdenken met de successpiegel

Het nieuwe instrument van Scholen met Succes is een state of the art kwaliteitsinstrument waarin gebruikers in hoge mate zelfstandig kunnen werken aan kwaliteit op school. De Succes!Spiegel biedt gebruikers kwaliteitsrapportages, unieke online dashboards, koppelingen met ParnasSys en ESIS en een online ontwikkeldashboard waarmee het schooljaarplan kan worden samengesteld.


De Succes!Spiegel kent drie fasen:

Fase 1: onderzoek

De onderzoeksfase waarin de diverse onderzoeken worden uitgezet onder schoolleiding, medewerkers, leerlingen, ouders en auditoren. Er wordt gewerkt met compacte, efficiënte vragenlijsten die aansluiten bij de nieuwste inzichten in kwaliteitsdenken en de laatste wijzigingen in het toezichtskader. De respons geeft antwoord op de meest relevante kwaliteitsvragen (zie bovenstaande figuur).

Fase 2: analyse

In de analysefase staan de resultaten ter beschikking aan de gebruiker. De resultaten worden weergegeven in de overzichtelijke rapportages en online dashboards die in 1 scherm alle informatie kernachtig tonen. De succes!Spiegel biedt de volgende dashboards en rapportages waarmee de resultaten geïnterpreteerd en geanalyseerd kunnen worden:

Dashboards Rapportages
Bestuursdashboard

Succesdashboard

Doelgroependashboard

Ontwikkeldashboard

Leerling-rapportage (kwaliteit en sociale veiligheid)

Schoolrapport

Rapportage medewerkers

Ouderrapportage

Fase 3: ontwikkeling

Tijdens de ontwikkelfase kunnen de analyses direct gekoppeld worden aan doelen en acties die de school wil inzetten om werk te maken van kwaliteit. Het ontwikkeldashboard biedt eenvoudige tools en mogelijkheden om  met elkaar in dialoog te gaan over kwaliteitsacties die écht het verschil kunnen gaan maken! De Succes!Spiegel biedt met het ontwikkeldashboard de mogelijkheid om direct doelen en acties te benoemen en te koppelen aan het online schoolplan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondersteuning

Om de ongekende mogelijkheden van de Succes!Spiegel optimaal te benutten bieden we, naast handleidingen en webinars, per fase een trainingsessie aan waarin zowel de theoretische achtergronden van het kwaliteitsdenken als de praktische aspecten van het werken met dit kwaliteitssysteem aan de orde komen.

Koppelen en doorgeven

De Succes!Spiegel koppelt met ESIS en ParnasSys. Met de functionaliteit ‘ slim verzenden’ is het eenvoudig om de unieke standaard vragenlijsten van de Succes!Spiegel, te verzenden naar ouders, leerlingen, personeel, management en bestuur.

Ook externe partijen zoals Vensters en de inspectie krijgen resultaten aangeleverd die worden verzameld met de Succes!Spiegel. Eenvoudig, slim, uniek en helemaal gericht op het nieuwe Toezichtskader.

Meer weten?

Gepubliceerd in Succes!Spiegel.