Nieuw in de Succes!Spiegel

Mogen we u even bijpraten?

De beste producten komen tot stand in nauwe samenwerking met de gebruiker.
Omdat de Succes!Spiegel een jong product is, hebben we vorig schooljaar veel waardevolle feedback verzameld van leerlingen, leraren en leidinggevenden. Die feedback ging over de inhoud van de vragenlijsten, het uitzetten van vragenlijsten, over de rapportages en de dashboards. Dankzij deze feedback hebben we grote stappen kunnen zetten in de doorontwikkeling.

Voor veel van wat we hieronder beschrijven, geldt dat dit in onze testomgeving al klaar staat. Sommige zaken zijn al zichtbaar, zoals het startscherm. De andere verbeteringen en nieuwe functies zullen in oktober en november in de live omgeving staan. Via de notificaties op het startscherm kun je altijd volgen wanneer een verbetering of aanpassing wordt doorgevoerd!

Direct zelf een nieuw wachtwoord aanvragen

Aan het inlogscherm is de optie ‘Wachtwoord vergeten’ toegevoegd. Zo kun je zelf direct je wachtwoord laten resetten. Per e-mail krijg je een nieuw wachtwoord toegestuurd.

Een startscherm dat je gelijk overzicht geeft

Na het inloggen kom je direct in onderstaand startscherm. Dat geeft in één oogopslag de actuele stand van zaken weer. Staan er vragenlijsten uit? Actuele rapportages? Wat zijn mijn verbeterdoelen? Hoe kom ik bij een handleiding?

Vanuit het startscherm kun je gelijk doorklikken naar bijvoorbeeld een dashboard.  Wat in de successpiegel nieuw is of veranderd zie je bij ‘notificaties’.

Een vraagstructuur die denken over kwaliteit makkelijker maakt

Hoe kunnen we kwaliteitszorg nog meer toegankelijk maken voor iedereen? Dat is waar we aan bij willen dragen. Daarom vragen we feedback. Daarom zoeken we altijd naar hoe het begrijpelijker en toegankelijker kan. En dat bracht ons op het idee om de kwaliteitsdomeinen voortaan te presenteren vanuit kwaliteitsvragen. Gevolg is dat je op het dashboard bij een kwaliteitsdomein in plaats van wat meer algemene begrippen als didactisch handelen of (extra) ondersteuning nu vragen ziet. Het leuke van een vraag is dat dit direct het brein activeert. En dat past heel goed bij de bedoeling van de Succes!Spiegel. Onderzoeken vanuit nieuwsgierigheid en wíllen weten!

 

De kwaliteitsvragen lenen zich er uitstekend voor om zowel te spiegelen waar je als school staat ten aanzien van de basiskwaliteit èn ten aanzien van de eigen kwaliteit.

 

Een onderzoekende cultuur is een vragende cultuur.De Succes!Spiegel wil scholen daarin ondersteunen.

 

 

Beter en makkelijker kunnen spiegelen

Met vragenlijsten bevraag je een subjectieve werkelijkheid. Maar wat als je over een aspect als afstemming vragen stelt die door meerdere responsgroepen beantwoord worden? Dat je de antwoorden van bijvoorbeeld leerlingen kunt vergelijken met de antwoorden die leerkrachten, leidinggevenden, ouders of auditoren geven. Dat noemen we spiegelen. Wij geloven heel erg in de waarde van ‘spiegelinformatie’. Spiegelinformatie geeft bovendien extra ‘pit’ aan de dialoog die je met elkaar wilt voeren over goed onderwijs.

Vorig jaar hebben we dit eerst op een wat kleinere schaal toegepast. Op het Succes!Dashboard kon je informatie nog maar met één andere responsgroep vergelijken. Jullie gaven aan: heel fijn, heel waardevol, maar we willen informatie graag met meer responsgroepen vergelijken. En kunnen jullie ervoor zorgen dat dit nog makkelijk werkt op het Succes!Dashboard?

We hebben de vragenlijsten met dat doel verbeterd en ervoor gezorgd dat het voor jullie heel makkelijk is om op het Succes!Dashboard informatie van bijvoorbeeld de leerling te vergelijken met meerdere responsgroepen.

Hieronder zie je een voorbeeld van een vraag die we uitzetten bij meerdere responsgroepen.

Overige verbeteringen met betrekking tot vragenlijsten

Vragenlijsten voor directeuren en interne begeleiders zijn samengevoegd. Deze vragenlijst heet voortaan vragenlijst Schoolleiding. Op verzoek van gebruikers is het mogelijk om de vragenlijst door meerdere leidinggevenden in te laten vullen. Dat kan ook iemand zijn met een leidinggevende taak. De vragenlijst Schoolleiding is inhoudelijk leuker en interessanter om in te vullen geworden. De inhoud van de vragen komt voor een deel overeen met de vragen die medewerkers krijgen. Naast leerkrachten kunnen ook onderwijsassistenten de medewerkersvragenlijst invullen. Ook deze vragenlijst is op onderdelen verbeterd met als doel om de inhoud nog meer betekenisvol te maken.

Vragenlijsten makkelijk verzenden, ook op schoolniveau 

Sommige directeuren zeggen: fijn dat het uitzetten van vragenlijsten voor me wordt geregeld. Andere directeuren willen juist meer regie. Daar hebben we voor gezorgd. We hebben het makkelijk gemaakt om als school zelf vragenlijsten uit te zetten. Dat kunnen de standaarvragenlijsten zijn of de vragenlijsten die bovenschools zijn aangemaakt.

Koppeling met Esis en ParnasSys

Er zijn koppelingen met Esis en ParnasSys. Dat vereenvoudigt het uitzetten van vragenlijsten. Dankzij de koppeling met Esis of ParnasSys importeer je snel de gegevens van leerlingen, medewerkers of ouders. Het goed bijhouden van deze administratiepakketten is dan wel voorwaarde.

Verbeterde rapportages en uitbreiding hiervan

Achterliggend schooljaar moesten we een stap terug doen rond rapportages, juist met als doel om hierin een grotere stap vooruit te kunnen maken. Dit schooljaar kunnen gebruikers hier volop van profiteren.

We hebben daarbij ook nog eens kritisch gekeken naar de opzet van de rapportages.

Per responsgroep stellen we een rapportage beschikbaar. De rapportage voor ouders, leerlingen en medewerkers bevatten een publicatiepagina als bijlage. Deze kan gebruikt worden om te uploaden naar Scholen op de Kaart en bevat gelijkwaardige informatie als de Venstervragen. Dit betekent ook dat de resultaten steevast zijn vertaald naar een 10-puntschaal. Scholen kunnen overigens altijd ervoor kiezen om gebruik te maken van de Venstervragen. In dat geval bevat de rapportage geen publicatiebijlage. Scholen die die niet willen – je hebt hierin immers een keus – kunnen verzekerd zijn van een gedegen alternatief.

Met de nieuwe layout van de rapportages maken we het lezen van de rapportages toegankelijker.

Elke rapportage begint na een duidelijke uitleg met een samenvatting.

Kwaliteitsrapportage wordt Spiegelrapportage

De Kwaliteitsrapportage gaat Spiegelrapportage heten. Gebruikers vonden het nu te lastig om de relatie te zien tussen de informatie op het Succes!Dashboard en de informatie in de kwaliteitsrapportage.

De Spiegelrapportage toont per domein en per kwaliteitsvraag de gestelde vragen met daarbij de scores per respondentgroep naast elkaar.

We voorzien daarmee in de behoefte van gebruikers om naast de informatie op het Succes!Dashboard in rapportvorm alle resultaten overzichtelijk op papier terug te kunnen lezen. De Spiegelrapportage biedt scholen bovendien waardevolle input ten behoeve van bijvoorbeeld managementrapportages.

Optimalisering dashboards

Dashboards zijn aangepast op de verbeterde vraagstructuur. Grafieken worden zonder laadtijd getoond, niet meer via een popup maar rechtsonder in het scherm. Met de spiegelknoppen maken we het voor gebruikers makkelijker om informatie van verschillende respondenten snel met elkaar te vergelijken. Ook is het met de nieuwe dashboards om informatie te filteren op groepsniveau. Dat is met name fijn bij het analyseren van de resultaten van leerlingen en medewerkers.

Grafieken laden nu zonder wachttijd en verschijnen direct in het scherm in plaats van via een pop-up.

ontwikkeldashboardSS

Direct vanuit je dashboard doelen en activiteiten aanmaken

Rechtsboven tonen de nieuwe dashboards de knop +Doel. Maak eigen doelen aan, maak gebruik van de indicatoren uit de Succes!Spiegel of maak direct een eigen indicator aan. Zonder het dashboard te verlaten, maak je vervolgens desgewenst ook al verbeteractiviteiten aan. We bieden scholen en besturen hiermee alle functionaliteit die nodig is om een jaarplan te maken. De voortgang volgen doe je op het ontwikkeldashboard.

Deze nieuwe ‘Verbeterfunctionaliteit’ is klaar voor zeg maar eerste gebruik. Want net als voor alle nieuwe functies geldt ook hier dat het belangrijk is dat we nu vervolgens eerst weer gedurende een jaar feedback verzamelen van gebruikers om dit mooie gereedschap te optimaliseren.

In ontwikkeling

Er ligt inmiddels een opzet voor een bovenschools medewerkersonderzoek. Een deel hiervan is al opgenomen in de nieuwe vragenlijst voor schoolleiders en directeuren. We willen eerst nog een check uitvoeren bij een aantal besturen en verwachten dat de vragenlijst in januari in te zetten is.

 

Er komt een aanvullende vragenlijst voor het domein Beheer en Beleid. Deze vragenlijst is in te vullen voor schoolleiders en auditoren. Deze vragenlijst bevat de meer ‘checkachtige’ of formele deugdelijkheidseisen ten aanzien van Onderwijsresultaten, Onderwijsproces, Schoolklimaat, Kwaliteitszorg, Kwaliteitscultuur en Financieel Beheer. De rapportage die hieruit komt, helpt scholen zich bewust te worden van aandachtspunten ten aanzien van (rand)voorwaarden. Ook deze vragenlijst komt beschikbaar in januari.

 

 

 

 

 

 

 

Gepubliceerd in Succes!Spiegel.