Boeken

Scholen met Succes deelt graag haar kennis met u, zodat uw school(bestuur) zelf aan de slag kan met het succesvol in de markt zetten van uw onderwijsproduct. Onderstaande publicaties bieden handvatten om schoolbeleid, kwaliteitsbeleid en een onderscheidend profiel te ontwikkelen.

‘Schoolprofilering; de bedoeling moet blijken uit wat we doen’ | Marianne Schuurmans

schoolprofileringDit boek beschrijft hoe een schoolteam kan komen tot een gezamenlijke ambitie en een helder schoolprofiel. In het boek komen vragen aan bod als: wat past bij ons team, bij onze ouders, bij onze leerlingen in deze tijd? Het boek gaat in op het fenomeen ‘ouders’ en hun schoolkeuzemotieven en bespreekt zes onderwijsaspecten waarmee het profiel gevuld wordt en zichtbaar kan worden in het dagelijkse doen en laten in de school. Verder staat het boek stil bij de vraag hoe de school naar buiten kan treden met haar schoolprofiel middels gerichte P.R. Want dat is waar het uiteindelijk omgaat: laten zien waar de school voor staat en wat ouders (en anderen) mogen verwachten.

Bij het boek hoort de website www.schoolprofiel.com.

Auteur: Marianne Schuurmans

Dit boek is niet meer te bestellen maar zal in 2020 verschijnen als e-book.

 

E-book Schoolgebouw en schoolomgeving

Nynke Jelles, Architect en adviseur Stedenbouwkundig Ontwerp, adviseert en begeleidt voor ons scholen over profilerende schoolgebouwen en buitenomgeving. Mede op basis van de trajecten die zij de afgelopen periode heeft verzorgd, is nu een nieuw e-book verschenen. Dit e-book geeft op heldere en beeldende wijze aan hoe, vanuit analyse, de aantrekkingskracht en de leefbaarheid van schoolgebouw en -plein  met slimme ingrepen en beperkte middelen versterkt kan worden. U kunt het boek gratis downloaden.

 

 

 

E-book Marketingplan voor Scholen

Marketingplan voor scholenDit is een praktisch e-boek voor schoolmanagers, onderwijsgevenden en iedereen die zich bezig houdt met marketing van hun school. Het e-boek is geschreven door Cyrille Schaap, als freelance marketeer verbonden aan Scholen met Succes. Via een helder format met tips en achtergronden helpt dit boek om een effectief marketingplan voor de school te ontwikkelen. Het geeft houvast bij het bepalen van de missie en de visie van uw school. Het helpt bij het uitvoeren van interne en externe analyses, uitmondend in een SWOT. Op grond daarvan kan een gerichte marketingstrategie worden ontwikkeld dat uiteindelijk leidt tot een concreet actieplan. Met behulp van dit actieplan kun je de school goed op de kaart zetten en de communicatie met leerlingen, ouders en de omgeving verbeteren.

Auteur: Cyrille Schaap

Meer informatie en downloaden:

Lees meer…