Boeken

Scholen met Succes deelt graag haar kennis met u, zodat uw school(bestuur) zelf aan de slag kan met het succesvol in de markt zetten van uw onderwijsproduct. Onderstaande publicaties bieden handvatten om schoolbeleid, kwaliteitsbeleid en een onderscheidend profiel te ontwikkelen.

‘Schoolprofilering; de bedoeling moet blijken uit wat we doen’ | Marianne Schuurmans

schoolprofileringDit boek beschrijft hoe een schoolteam kan komen tot een gezamenlijke ambitie en een helder schoolprofiel. In het boek komen vragen aan bod als: wat past bij ons team, bij onze ouders, bij onze leerlingen in deze tijd? Het boek gaat in op het fenomeen ‘ouders’ en hun schoolkeuzemotieven en bespreekt zes onderwijsaspecten waarmee het profiel gevuld wordt en zichtbaar kan worden in het dagelijkse doen en laten in de school. Verder staat het boek stil bij de vraag hoe de school naar buiten kan treden met haar schoolprofiel middels gerichte P.R. Want dat is waar het uiteindelijk omgaat: laten zien waar de school voor staat en wat ouders (en anderen) mogen verwachten.

Bij het boek hoort de website www.schoolprofiel.com.

Auteur: Marianne Schuurmans

Dit boek is verkrijgbaar als e-book. Bestel ‘m hier.

 

E-book Schoolgebouw en schoolomgeving

Nynke Jelles, Architect en adviseur Stedenbouwkundig Ontwerp, adviseert en begeleidt voor ons scholen over profilerende schoolgebouwen en buitenomgeving. Mede op basis van de trajecten die zij de afgelopen periode heeft verzorgd, is nu een nieuw e-book verschenen. Dit e-book geeft op heldere en beeldende wijze aan hoe, vanuit analyse, de aantrekkingskracht en de leefbaarheid van schoolgebouw en -plein  met slimme ingrepen en beperkte middelen versterkt kan worden. U kunt het boek gratis downloaden.

 

 

 

E-book Marketingplan voor Scholen

Marketingplan voor scholenDit is een praktisch e-boek voor schoolmanagers, onderwijsgevenden en iedereen die zich bezig houdt met marketing van hun school. Het e-boek is geschreven door Cyrille Schaap, als freelance marketeer verbonden aan Scholen met Succes. Via een helder format met tips en achtergronden helpt dit boek om een effectief marketingplan voor de school te ontwikkelen. Het geeft houvast bij het bepalen van de missie en de visie van uw school. Het helpt bij het uitvoeren van interne en externe analyses, uitmondend in een SWOT. Op grond daarvan kan een gerichte marketingstrategie worden ontwikkeld dat uiteindelijk leidt tot een concreet actieplan. Met behulp van dit actieplan kun je de school goed op de kaart zetten en de communicatie met leerlingen, ouders en de omgeving verbeteren.

Auteur: Cyrille Schaap

Meer informatie en downloaden:

Lees meer…

E-book reeks: Thuisonderwijs aan kleuter

Ontdek hoe ouders spelend thuisonderwijs kan inzetten voor hun kleuters en peuters. We hebben een reeks e-boeken voor juffen, meesters en iedereen die zich bezig houdt met het onderwijs aan kinderen. Deze e-boeken zijn geschreven door Annemarije van Rijn. Zij werkt bij de Lerende School, het onderwijsadviesbureau van Scholen met Succes.

 

E-book Bewegend LerenBewegend leren

U krijgt op heldere wijze uitgelegd hoe u bewegend leren kunt inzetten met concrete uitwerkingen van leuke interactieve spellen voor kinderen.

Auteur: Annemarije van Rijn

Download het e-book Bewegend Leren

 

 

 

E-book Leren met zintuigen

leren met zintuigen

Kleuters leren door te ruiken, zien, horen, voelen en proeven. De

zintuiglijke ontwikkeling is met eenvoudige spellen te stimuleren. Ontdek in dit e-book concrete uitwerkingen van leuke interactieve spellen voor kinderen waarin ze aan de slag gaan met hun zintuigen.

Auteur: Annemarije van Rijn

Download het e-book Leren met Zintuigen

 

 

 

E-Booken Uiten en vormgeven

E-book uiten en vormgevenDansen, zingen, knutselen, tekenen, bouwen, drama en spelen. Het lijkt normaal kinderspel, maar het is ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. In dit e-book krijgt u diverse creatieve ideetjes omtrent uiten en vormgeven.

Auteur: Annemarije van Rijn

Download het e-book Uiten en vormgeven

 

 

E-Booken Leren met spelen

Er bestaat niet zoiets als ‘een niet lerende situatie’. Met andere woorden, op school leert een kind, maar ook als hij wakker wordt, ontbijt, en… gewoon speelt door bijvoorbeeld rollenspel. In dit e-book krijgt u concrete uitwerkingen om rollenspel uitdagender en leuker te maken. Deze ideetjes kunt u doorgeven aan de ouders van de kinderen uit uw klas.

Auteur: Annemarije van Rijn

Download het e-book Leren met spelen