E-Book Marketingplan Voor Scholen

Marketingplan voor Scholen

Marketingplan voor Scholen is een praktisch e-boek voor schoolmanagers, onderwijsgevenden en iedereen die zich bezig houdt met marketing van hun school. Het e-boek is geschreven door Cyrille Schaap, als freelance marketeer verbonden aan Scholen met Succes. Via een helder format met tips en achtergronden helpt dit boek om een effectief marketingplan voor de school te ontwikkelen. Het geeft houvast bij het bepalen van de missie en de visie van uw school. Het helpt bij het uitvoeren van interne en externe analyses, uitmondend in een SWOT. Op grond daarvan kan een gerichte marketingstrategie worden ontwikkeld dat uiteindelijk leidt tot een concreet actieplan. Met behulp van dit actieplan kun je de school goed op de kaart zetten en de communicatie met leerlingen, ouders en de omgeving verbeteren.

Waarom een marketingplan voor scholen?

Een marketingplan beschrijft welke doelstellingen je bij welke doelgroepen in een bepaalde periode wilt behalen en hoe je dat denkt te gaan bereiken. Een marketingplan geeft antwoord op de vraag: hoe gaan we onze marketingdoelen behalen? Meest geformuleerde centrale doel bij een marketingplan is: Hoe kunnen we meer ouders motiveren om hun kind bij ons aan te melden (ofwel: hoe kunnen we meer leerlingen trekken) ?

Dat is een begrijpelijke doelstelling want uiteindelijk draait het bij scholen, net als in het bedrijfsleven, om de omzet. En die komt niet vanzelf. Daar is de medewerking van de markt voor nodig. En om die medewerking te krijgen zal de markt bewerkt moeten worden. In het kader van het marketingbeleid worden daarom vaak afgeleidde, meer marktspecifieke doelen geformuleerd, zoals:

 • Hoe kunnen we onze naambekendheid en/of ons imago verbeteren
 • Hoe kunnen we de tevredenheid van ouders verbeteren
 • Hoe kunnen we meer bezoekers naar de open dag krijgen
 • Hoe kunnen we de doorstroom vanuit kdv/psz verhogen
 • Hoe kunnen we meer leerlingen uit deze buurt (of uit een andere buurt) aantrekken

Als u vragen in deze trant voor uw school hebt, is het zinvol om ook naar de volgende vragen te kijken:

 • Welke doelgroep (en) zijn van belang voor het bereiken van onze doelstellingen
 • Wat zijn de kenmerken van de betreffende doelgroep (en)
 • Wat zijn hun keuzemotieven, wat vinden ze belangrijk
 • Hoe kijken ze naar onze school
 • Hoe ervaren ze andere scholen
 • Waarin onderscheiden wij ons van die andere scholen
 • Hoe, met welke argumenten zouden we die doelgroepen over kunnen halen om voor ons te kiezen

Met het schrijven van een marketingplan geef je antwoord op bovenstaande vragen en krijg je een duidelijk beeld van de markt en haar behoeften. Je kunt daarmee beter inspelen op eigenaardigheden en ontwikkelingen in de markt. Je kunt de school positioneren en profileren en laten zien waar de school in uitblinkt en waarin deze zich positief onderscheidt van andere scholen.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en download het e-book Marketingplan voor Scholen nu!

E-mail adres: