Advertentie

Kranten, tijdschriften en andere gedrukte massamedia halen een deel van hun inkomsten uit de verkoop van advertentieruimte. Tegen betaling kunnen organisaties en personen een boodschap plaatsen.

Afhankelijk van de plaats in het medium kan de advertentie behalve qua tekst ook qua vormgeving zelf worden opgemaakt. Een advertentie onderscheidt zich wat betreft vorm en inhoud duidelijk van redactionele bijdragen in een gedrukt massamedium. Organisaties die een advertentie plaatsen, laten deze meestal door derden ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld een reclamebureau.

Een advertentie staat in een sterk concurrerende omgeving. Veel andere advertenties en redactionele bijdragen trekken evenzeer de aandacht van de lezer. U mag er bovendien van uitgaan dat de lezer het blad niet heeft gekocht voor de advertenties die erin staan.

Wanneer u de leden van uw doelgroep niet bij naam kent, maar u weet wel dat een bepaald medium door de doelgroep gelezen wordt, dan is de advertentie een zeer interessant communicatiemiddel. Van belang is echter altijd goed na te gaan of een bepaald medium inderdaad bij de doelgroep terecht komt. Niet zozeer voor scholen zijn landelijke bladen maar vooral regionale of zelfs plaatselijke media als wijkkranten geschikt.

Aandachtspunten

Wanneer u een advertentie geplaatst wilt zien in een dagblad of tijdschrift moet u rekening houden met de volgende elementen.

  • Sluitingsdatum en – tijdstip
  • Dit geeft aan op welke dag en welk tijdstip u uiterlijk uw advertentie kan aanleveren zodat hij geplaatst kan worden in de door u gewenste editie. Plaatsingswijze; u moet weten op wat voor soort pagina u de advertentie geplaatst wilt hebben.
  • Technische gegevens; u moet aangeven hoeveel kolommen u voor de advertentie wilt reserveren.

Tip

Als u een advertentie wilt laten maken kunt u terecht bij advertentiebureaus. Deze bureaus en andere interessante media kunt u vinden in het Handboek van de Nederlandse Pers en Publiciteit.