Aida formule

Wervende teksten hebben vaak een bepaald doel, bijvoorbeeld: het realiseren van een mening, houding van bepaald gedrag bij de lezer. Toch blijkt het vaak lastig om teksten wervend te schrijven. De AIDA formule is hiervoor een handig hulpmiddel.

A= attention

De tekst moet de aandacht trekken anders zal de lezer niet verder gaan met lezen. Het is daarom belangrijk dat de kopregel opvalt en de lezer prikkelt om verder te lezen. Zorg dat de eerste alinea de lezer pakt.

I= interest

Geef de lezer het gevoel dat het lezen van de tekst in zin eigen belang is. Na de aandachttrekkende opening moet de tekst iets beloven wat samenhangt met de dienst of het product.

D= desire

Vervolgens moet de interesse worden omgezet in een behoefte, bijvoorbeeld om de antwoordkaart in te vullen. Het is belangrijk dat de lezer het gevoel krijgt dat de belofte waargemaakt kan worden. Gebruik aansprekende argumenten om de lezer te overtuigen.

A= action

Het doel van een wervende tekst is meestal actie. De lezer moet bijvoorbeeld gestimuleerd worden zich aan te melden voor de open dag van de school. Geef de lezer het gevoel dat het van eigen belang is om actie te ondernemen. Zorg wel dat de aansporing vrijblijvend is het moet niet dwingend overkomen.