Brainstormen

Brainstormen is een methode om op zoveel mogelijk ideeën of oplossingen te komen. De resultaten kunnen input vormen voor het opstellen van een communicatieplan, communicatiemiddelen, campagnes, themaweken, buitenschoolse activiteiten en projectonderwerpen.

Ga met een groep mensen om de tafel zitten en laat hen spontaan alle ideeën opnoemen die bij hen opkomen. Schrijf alle ideeën op flip-over of schoolbord. Het is belangrijk dat de deelnemers niet worden gehinderd in hun gedachtegang. Je mag alles zeggen hoe gek, onorthodox of onhaalbaar het ook is. In de brainstormfase mag nog niet beoordeeld worden het gaat om het maken van een inventarisatie. Na deze fase worden ideeën systematisch geëvalueerd. Ideeën kunnen vervolgens worden geselecteerd en worden uitgewerkt.