Communicatieplan

Een communicatieplan dient als handvat voor het concreet maken van voornemens van de school/het bestuur, voor het uitvoeren van die voornemens en, door middel van evaluatie, het controleren of de uitvoering van de voornemens correct verloopt.

Een communicatieplan ontstaat vaak na een communicatieanalyse of -onderzoek. Het plan kan worden opgezet voor de overall communicatie van de school/bestuur of voor een speciaal project, bijvoorbeeld de externe communicatie van de school of de werving van nieuwe leerlingen.

Vierfasenmodel

Fase 1: analyse van het communicatieprobleem door middel van onderzoek.
Fase 2: strategie bepalen (hoe wilt u het aanpakken?). Hierbij is het belangrijk om doelgroep, doelen. middelen en boodschap te bepalen.
Fase 3: uitvoering (hoe gaat u dat doen?). Hierbij worden geplande acties gerealiseerd. Bepaal wie wat doet en de kosten hiervan.
Fase 4: evaluatie (hoe is het gegaan?). Hierbij wordt gekeken of de acties effect hebben gehad bij de doelgroepen.

Aandachtspunten

Er is geen standaard, perfect voorbeeld voor een communicatieplan. Afhankelijk van de situatie verschilt de aanpak. Toch zijn er een aantal belangrijke aandachtspunten:

  • Vaststellen van de uitgangspunten voor de communicatie: het communicatiebeleid en het doel van de communicatie.
  • Het analyseren van de bestaande situatie en het in kaart brengen van knelpunten en noodzakelijke (gewenste) veranderingen.
  • Formuleren van de strategie: de weg waarlangs het doel bereikt moet worden.
  • Uitwerken van de strategie in een plan van aanpak.
  • De communicatie organiseren.

Communicatieplan opstellen

Scholen met Succes kan u helpen bij het opstellen van een communicatieplan.

Lees meer…