Contacten met media

Het is belangrijk dat uw school weet om te gaan met de media. Media zijn geïnteresseerd in het onderwijs en de resultaten ervan. Zorg ervoor dat alleen de echte verhalen bij het publiek komen. Misverstanden kunnen namelijk leiden tot onbegrip en een negatieve houding ten opzichte van het onderwijs. Het is daarom belangrijk om media-aandacht te krijgen voor positieve zaken zoals speciale activiteiten, uitjes en projecten van de school. Goede contacten met media helpen hierbij.

Wat is nieuws?

Nieuws is alles wat ongebruikelijk is. Het is een antwoord op de vraag: ‘wat is er nieuw?’ maar het kan ook datgene zijn wat de hoofdredacteur ervan maakt. Het publiek wil op de hoogte gehouden worden van wat er zich afspeelt in de omgeving. Veel schoolzaken zijn geen nieuws, maar wel interessante informatie. Scholen en nieuwsmedia komen elkaar in twee gevallen tegen:

 1. Als de media iets van de scholen willen.
 2. Als de scholen iets van de media willen.

Aandachtspunten omgaan met de media

 • Vertel de waarheid. Probeer geen feiten te verbergen. Juist dan blijft men doorvragen of u achtervolgen. Vertel nooit onwaarheden, u verspeelt dan iedere geloofwaardigheid. Presenteer waarschijnlijkheden nooit als waarheden.
 • Houd rekening met het publiek. Het maakt een groot verschil als u spreekt voor de ouders van uw school of voor het schoolbestuur of de Kamer van Koophandel.
 • Houd uw antwoord kort en bondig. Verlies uzelf niet in een lang verhaal, maar geef wat u te zeggen heeft in hoofdpunten, de lezers of luisteraars kunnen uw verhaal dan veel beter volgen.
 • Vermijd onderwijsjargon. Als uw publiek iets zonder uitleg niet kan begrijpen gebruik die uitdrukkingen dan niet.
 • Blijf bij uw verhaal. Als een verslaggever op bezoek komt bereid dan een kort en bondig verhaal voor. Blijf bij uw verhaal en drijf niet af naar andere leuke en interessante dingen in uw school. Als het interview klaar is dan kunt u altijd nog zeggen: ‘Ik heb misschien een ander leuk verhaal voor u’. Als u niet precies een antwoord weet op een vraag zeg dan: ‘Ik moet dit even nakijken’ en bel dan later terug. Dat laatste is vaak een belangrijk instrument, ook als u het antwoord op een vraag wel goed kent. Het zorgt ervoor dat u de zaken voor uzelf op een rijtje kan zetten.
 • Wat is openbare informatie? Openbare scholen zijn publiekrechtelijke organisaties. Verslaggevers kunnen inzage eisen in uw schoolgegevens. Het is verstandig in (probleem)situaties open informatie aan de verslaggever te geven.
 • Benoem een pr-persoon, iemand die de perscontacten onderhoudt, nieuws levert en aanspreekpunt voor de media is.
 • Realiseer u goed wat ‘Off-the-record’ betekent. Onthoud goed dat een gesprek met een verslaggever vaak betekent ‘On the record’. Alle verslaggevers gaan daar van uit en daarom moet u dat ook doen. Grappen en informele afspraken voor en na interviews kunnen pijnlijk zijn als u ze de volgende dag in de krant leest. Zeg nooit negatieve dingen over kinderen. Het publiek verwacht dat u een gepassioneerde opvoeder bent die opkomt voor de belangen van de leerlingen.
 • Zet een goed rapportagesysteem op. In scholen gebeuren vele dingen. De pr-persoon moet een ‘neus voor nieuws’ ontwikkelen en deze feiten aan de nieuwsmedia melden.

Extra informatie contacten met media

File pdf Lees meer over het geven van een interview.
File pdf Lees meer over het schrijven van een persbericht.