Crisiscommunicatie

Een crisissituatie is meestal onverwacht en er moeten snel beslissingen worden genomen. Bijvoorbeeld wanneer in een school een gasketel is ontploft. De school staat dan onmiddellijk in het centrum van de belangstelling. Zorg dat er een crisiscommunicatie plan klaar ligt.

Crisisplan

Beslissingen tijdens een crisissituatie kunnen grote gevolgen hebben voor het imago van de school. Het is daarom belangrijk dat crisisplannen worden opgesteld.

  • Analyseer welke calamiteiten zich in en rondom de school zich kunnen voordoen
  • Ontwikkel scenario’s op basis van het slechtste geval voor het verloop van een mogelijke crisis
  • Zorg voor een centraal communicatiepunt
  • Bepaal de belangrijkste in- en externe publieksgroepen
  • Bepaal hoe de media benaderd kunnen worden middels crisiscommunicatie
  • Stel een crisisteam vast
  • Zorg voor goede adreslijsten van belangrijke instanties en ouders
  • Stel een woordvoerder aan
  • Zorg dat er checklist klaarliggen

Contact met de pers

Media willen alle consequenties en gezichtspunten onmiddellijk horen, omdat ze met deadlines werken. Veel gaat er dan mis, omdat onverwachts personeelsleden interviews gaan geven. Die interviews zijn zelden consistent. In een crisissituatie moet er direct een persvertegenwoordiger benoemd worden, die de crisiscommunicatie voert. Het kan verstandig zijn dat iemand van buiten deze rol overneemt. Deze vormt dan een buffer tussen de school en de pers. Verder is het belangrijk dat de school open kaart speelt, vertel de waarheid. Geef volledige informatie over de crisis en leg uit hoe het probleem wordt aangepakt. Intern moeten de medewerkers erop worden gewezen dat zij alle vragen van de pers doorspelen naar de woordvoerder. Zorg dat de directie op de hoogte is van de bedrijfsstandpunten ten tijde van de crisis, geef hun een kopie van alle persverklaringen en persberichten.