Draaiboek

Vaak zijn communicatieactiviteiten procesmatig. Activiteiten moeten in onderlinge samenhang en in vast volgorde worden uitgevoerd. Het is belangrijk dat een draaiboek wordt opgesteld met daarin de datum, tijd, activiteit, wie, waar, hulpmiddelen en eventuele opmerkingen. Rangschik dit naar dagen en weken wanneer de activiteiten plaatsvinden.

Voorbeeld

File pdf Voorbeeld draaiboek open dag