Factsheet

In een factsheet worden de belangrijkste kernwaarden van uw school kort en krachtig toegelicht. De factsheet bestaat uit de belangrijkste feiten eventueel ondersteund door beeldmateriaal om een visueel aantrekkelijk beeld te creëren die past binnen de huisstijl van de school.

Voorbeeld

File pdf Factsheet Meander
File pdf Factsheet OBS de Marske
File pdf Factsheet Krullevaar

Scholen met succes kan de factsheet redigeren, vormgeven en wanneer gewenst het drukproces begeleiden en/ of uit handen nemen.

Neem vrijblijvend contact met ons op om te bespreken wat de mogelijkheden zijn:

Contact