Folder

Een folder is oorspronkelijk één vel bedrukt papier dat één of meermalen is gevouwen. Het woord folder is afgeleid van het Engelse woord ‘to fold’, het synoniem is dan ook vouwblad. Door de omvang kan de folder geen grote hoeveelheden tekst bevatten. De folder is bij uitstek geschikt voor de lezer om zich snel te oriënteren op een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld het profiel van de school. Communiceer in eerste instantie via beeldmateriaal en kopje of tussenkopjes. Alleen als die aantrekkelijk zijn is men geneigd de tekstblokjes te lezen.

Meestal wordt de folder niet gebruikt om de doelgroep voor de eerste keer met een onderwerp te confronteren. Een eerste confrontatie kan een advertentie of een gesprek met een leraar, leerling of ouder zijn. Na zo’n gesprek kan de klant dan een folder mee naar huis nemen om zich verder te oriënteren of om alles nog eens na te lezen. Dat werkt het best, de combinatie van persoonlijke aandacht en de folder als reminder.

Een folder is ook niet direct het middel om grote groepen ineens te bereiken, het medium is veel meer bestemd voor mensen van wie u weet dat ze zijn geïnteresseerd. Gebruik hem dus liever niet als direct mail, dat is zonde. Een folder kan beter worden uitgedeeld tijdens de open dagen van de school, of worden aangeboden op beurzen of in relevante gebouwen, zoals de openbare bibliotheek, gemeentelijke instellingen, sportscholen of kinderdagverblijven.

Checklist inhoudelijke elementen folder

 • Titel: geeft aan waar de folder over gaat, stimuleert om verder te lezen
 • Ondertitel: uitbreiding van of nadere toelichting op de titel
 • Openingszin: geeft samen met de titel aan waar de folder over gaat. Belangrijk om de interesse van de lezer op te wekken.
 • Kopjes: de kop geeft aan waar het onderstaande tekstblok over handelt.
 • Tussenkopjes: gebruik bij lange teksten tussenkopjes.
 • Tekstblok: afgerond stuk tekst dat de feitelijke informatie weergeeft.
 • Feedbackstimulus: tekstregel die aangeeft wat de lezer moet doen om extra informatie aan te vragen of andere actie te ondernemen.
 • Pay-off: korte, pakkende samenvatting van de inhoud van de folder, die ervoor moet zorgen dat de boodschap blijft hangen.
 • Antwoordcoupon: maakt het de lezer gemakkelijk om te reageren.
 • Afzender: vermeld het logo en de adresgegevens.
 • Illustraties en onderschrift: illustraties (foto’s, tekeningen, etc.) en bijbehorende bijschriften trekken de aandacht van de lezer, ondersteunen de tekst en stimuleren tot lezen van de teksten.

Voorbeelden

File pdf Folder Klavertje Vier
File pdf Folder Holsthoek
File pdf Folder Muizenhuis
File pdf Folder de Musius
File pdf Folder Rembrandschool Hillegom
File pdf Folder Catamaran

Folder laten maken

Scholen met Succes kan u helpen bij het maken van een folder.