Gemeenschappelijk beeld uitstralen

Het is belangrijk om als school een eenduidig beeld uit te dragen. Hiervoor kan het Pin-model (Hickling & de Jong, 2000) worden gebruikt. Dit model helpt organisaties om één gemeenschappelijk georkestreerd beeld neer te zetten. PIN staat voor Positions, Interests en Needs. Gemeenschappelijke behoeften vormen het uitgangspunt van de communicatie.

Het is belangrijk om een gemeenschappelijke kernboodschap te hebben anders kan versnippering ontstaan, iedereen doet zijn best maar het geheel komt niet over. Het eindbeeld bij de klant is het belangrijkst.

Stappen van PIN-model

  1. Identificeer gezamenlijke behoeften.
  2. Formulier op basis hiervan één kernboodschap.
  3. Organiseer de samenwerking om de boodschap consistent uit te dragen. Communicatie moet op het hoogste niveau worden ondergracht bijvoorbeeld bij het bestuur of directeur.
  4. Evalueer, houd iedereen zich aan de afspraken?