Huisstijlformats

Een huisstijl is een perfecte manier om een complete bedrijfsidentiteit te creëren die van vitaal belang kan zijn voor de uitstraling van de school. Om een eenduidige uitstraling te creëren dient deze huisstijl doorgevoerd te worden in onder andere het briefpapier, enveloppen, rapporten, verslagen en visitekaartjes.

Scholen met Succes kan deze huisstijlformats vormgeven en het distributie proces uit handen nemen.

Huisstijltemplates

Scholen met succes kan het gebruik van huisstijlformats gemakkelijker maken door middel van het maken van huisstijl templates. Deze huisstijl templates zorgen voor een vaststaand stramien en kunnen door de school intern worden gewijzigd en geproduceerd.