Huisstijlhandboek

In een huisstijlhandboek worden de uitingen van, de afspraken over en de elementen van de huisstijl vastgelegd.

Denk hierbij aan:

  • Betekenis van de naam (van de school)
  • Uitleg van het beeldmerk
  • Mogelijkheden in kleur
  • Voorschriften betreffende kleurgebruik (pms-kleurnummers)
  • Maatvoering
  • Stramien
  • Instructies voor het gebruik van papier
  • Instructies voor de te gebruiken typografie (in al haar onderdelen en posities)
  • Computersjablonen

Huisstijlbewaking

Naast de verantwoordelijkheid voor het handboek moet er op toegezien worden dat de voorschriften betreffende kleur, beeldmerk, stramien, lettertypen en dergelijke worden nageleefd. Het is van belang dat de medewerkers zich aan de voorschriften houden en geen eigen invulling geven aan de huisstijl in de vorm van een ander lettertypegebruik, een andere pagina-instelling etc.

Voorbeeld

File pdf Huisstijlhandboek de Zonnewijzer