Intake checklist

Het is vaak erg leerzaam om van ouders die zich net bij de school hebben aangemeld te horen waarom men voor de school heeft gekozen, wat men sterk vindt aan de school en wat men zoal over de school in de omgeving hoort. Hiertoe kunt u onderstaande checklist gebruiken.

U kunt een Word versie van deze intake checklist downloaden en gebruiken:

File doc Intake checklist.doc

Schoolkeuzemotieven en imago

Toelichting:

De onderstaande vragen hebben betrekking op de marktpositie van de school en meer specifiek over de schoolkeuze en het imago van de school. Gebruik dit formulier naast het standaard inschrijfformulier dat u doorgaans gebruikt. Het is de bedoeling dat dit formulier wordt ingevuld tijdens of direct na de intake. U kunt het formulier letterlijk doornemen of als checklist gebruiken tijdens een open gesprek.

Invullen kan op de volgende manieren:

 • Door de ouder ter plekke of thuis (meegeven en op laten sturen)
 • Door degene die de intake doet, tijdens het gesprek of na afloop van het gesprek

Doordat alle scholen met dit standaardformulier werken kan er periodiek, door het bovenschools management, een overzicht worden gemaakt van de schoolkeuzemotieven en het imago.

1. Heeft u, toen u voor onze school koos, nog andere scholen serieus overwogen?

 • Ja, namelijk:…
 • Nee
 • Anders, namelijk …

2. Door wie of wat bent u enthousiast geworden voor onze school (meer antwoorden mogelijk, probeer rangorde aan te geven)?

 • Door gesprekken met familie, kennissen, buren
 • Door gesprekken met mensen van de school
 • Door gesprekken met mensen op het kinderdagverblijf of peuterspeelzaal
 • Door een bezoek aan de school (rondleiding, open dag, kijkochtend)
 • Door schriftelijke informatie van de school
 • Door artikelen over de school in de (lokale) pers
 • Anders, namelijk,…

3. Wat vond u van de eerste indruk die de school op u maakte (meer antwoorden mogelijk, probeer rangorde aan te geven)?

 • Uiterlijk van gebouw en plein was goed
 • Entree en binnenkant van de school was goed
 • Ontvangst door schoolleiding was goed
 • Eerste contact met de juf/meester was goed
 • Uitstraling van schriftelijke informatie was goed
 • Wenperiode was goed
 • Eerste schooldag was goed
 • Begeleiding door de juf/meester in de eerste weken was goed
 • Anders, namelijk, …

4. Waarom koos u voor deze school? (hanteren als open vraag, probeer rangorde aan te geven, benoem in ieder geval de top drie!)

 • Veilige weg naar school
 • School is dichtbij
 • Openbare school
 • Vanwege het specifieke profiel (dalton, sport, breed, kunst e.d.)
 • Staat goed bekend in de buurt
 • Mooi gebouw, mooi plein, veel speelruimte voor kinderen
 • De sfeer op school
 • Actieve school / veel buitenschoolse activiteiten
 • Ordelijke/ nette / degelijke school
 • Goede overblijf cq opvang voor en na schooltijd (NSO)
 • Kleine klassen
 • Goede begeleiding / extra hulp aan kinderen
 • Leuke, ervaren leerkrachten
 • Moderne school
 • Goede voorbereiding op het VO
 • Behaalt goede resultaten
 • Zelf op deze school gezeten
 • Vriendjes/ en vriendinnetjes gaan ook , ouders spreken me aan
 • Anders, namelijk, …

5. Wat hoort u in de buurt zoal zeggen over deze school? (open vraag, noteer in steekwoorden, eventueel nummers van vraag 4 gebruiken)

 

6. Wat verwacht u van deze school? (open vraag)