Interne communicatie

Interne communicatie is het beschikbaar maken, doorgeven en ontvangen van informatie van medewerkers van een organisatie. ‘Intern beginnen is extern winnen’, is een belangrijke uitspraak in de communicatiewereld. Goede interne communicatie is een voorwaarde voor goede externe communicatie.

Werknemers die goed worden geïnformeerd vertellen geen onjuistheden tegen de ouders of pers. Het is belangrijk dat ze weten waar de school voor staat en wat de visie, missie en doelen zijn. Daarnaast kunnen medewerkers met behulp van interne communicatie worden gemotiveerd. Interne communicatie is altijd gekoppeld aan de cultuur en structuur van de organisatie.

Intern kan informatie worden overgedragen via:

 • Schriftelijke media: personeelsblad, memo’s, nieuwsbrieven etc.
 • Mondelinge communicatie: teamvergadering, werkoverleg, bij het koffiezetapparaat etc.
 • Interactieve media: via de email en intranet

Doelen interne communicatie

 1. Beleid vertalen naar medewerkers.
 2. Identificatie met de organisatie versterken.
 3. Motivatie van werknemers bevorderen.
 4. Een efficiënte informatiestructuur scheppen.

Kenmerken slechte interne communicatie

 1. Conflicten tussen werknemers door gebrek aan communicatie
 2. Gelanceerde plannen worden langzaam teruggekoppeld van de werkvloer naar de leiding.
 3. Medewerkers zijn niet bereid te veranderen.
 4. Gemeenschappelijke vertrekpunten zijn niet duidelijk.
 5. Er worden veel inefficiënte vergaderingen gehouden.
 6. Informatie wordt niet geselecteerd voorafgaand op de verspreiding. Waardoor belangrijke berichten niet opvallen.

Door slechte interne communicatie kan een sfeer van wantrouwen ontstaan. Er kunnen geruchten ontstaan en medewerkers voelen zich minder verantwoordelijk. Een ander gevolg is dat de leiding niet weet wat er op de werkvloer speelt. Het signaleren van onrust en hier op in spelen wordt dan moeilijk.

Tips voor interne communicatie

 • Zorg dat de communicatie in alle richtingen mogelijk is. Top-down van directie naar het personeel, bottum-up van het personeel naar de directie, horizontaal tussen de werknemers en diagonaal tussen de verschillende afdelingen.
 • Denk goed na over welk medium het meest geschikt is om de betreffende informatie over te brengen.
 • Communiceer continu.
 • Stem informatie af op de (interne) doelgroep.
 • Meer informatie is niet altijd beter (overload)