Introductie nieuw personeel

Het is belangrijk om een nieuwe medewerker goed te introduceren en te begeleiden. Zowel voor de school als voor de medewerker is een goede introductie in de organisatie van belang. De nieuwkomer moet van praktische en feitelijke informatie van de school worden voorzien.

Verder is het belangrijk dat de nieuwe medewerker zijn collega’s leert kennen. Hij krijgt de gelegenheid om zich aan te passen aan de organisatie en zal zich sneller op zijn gemak voelen. Waardoor de kans van slagen groter is.

Benodigde informatie voor de nieuwe medewerker

  • Achtergrondinformatie: populatie, ligging, geschiedenis etc.
  • Strategische informatie: missie, visie, kernwaarden, doelstellingen etc.
  • Informatie over structuur van de schoolorganisatie.
  • Praktische informatie: plattegrond, pauzes etc.
  • Regels en afspraken van de school.
  • Informatie over het onderwijs: vakaanbod, groepindeling, zorg etc.
  • Informatie over de begeleiding van de nieuwe medewerker.
  • Informatie over de beoordelingsprocedure van de nieuwe medewerker.
  • Smoelenboek met daarin de foto’s, namen en contactgegevens van collega’s.

Wederzijdse kennismaking

Het is belangrijk dat er een ontspannen sfeer is bij de kennismaking. Dit kan worden gecreëerd door informeel samen te zijn bijvoorbeeld bij een lunch. Zorg dat de nieuwe medewerker met zoveel mogelijk betrokkenen kennis maakt. Het kan ook leuk zijn om de nieuwkomer een rondleiding door het schoolgebouw te geven. Denk ook na over de introductie van de nieuwe leerkracht bij de leerlingen en ouders. Hiervoor kunnen verschillende communicatiemiddelen worden ingezet zoals de nieuwsbrief en de website.