Jaarverslag

Het jaarverslag valt onder de externe verslaggeving van een onderneming. De externe verslaggeving is gericht op het informeren van de buitenwereld over de ontwikkelingen binnen een onderneming. Het jaarverslag bestaat uit financiële informatie en uit informatie die gericht is op het geven van een goede beeldvorming van de onderneming.

In het verslag wordt er een geïntegreerd beeld gegeven, zowel verbaal als cijfermatig van alle relevante activiteiten die de onderneming in het afgelopen boekjaar heeft verricht. Tegenwoordig ziet men een jaarverslag meer als een visitekaartje van een onderneming.

Schooljaarverslag

Het is goed om terug te blikken op het afgelopen schooljaar. U kunt belangstellenden (ouders, gemeente etc.) informeren over:

  • Personeelsontwikkelingen
  • Organisatie school; taakverdeling, evaluatie hierop etc.
  • Ontwikkelingen op het gebied van onderwijs; nieuw materiaal en methoden
  • Resultaten van het onderwijs
  • Nascholing
  • Financiën
  • Plannen op het gebied van onderwijs, organisatie en financiën voor komend jaar.
  • Diversen, zoals: activiteiten, pr, sponsoring en andere hoogtepunten