Klantenbinding

De aantrekkingskracht van scholen wordt, naast structurele factoren als afstand en onderwijsconcept, vooral bepaald door de wijze waarop er over de school wordt gepraat. De verhalen in de omgeving gaan soms een eigen leven leiden, maar de oorsprong is altijd te herleiden tot de wijze waarop de school omgaat met haar klanten en hun eventuele klachten. Klantgerichtheid van het schoolteam vormt een sleutelfactor op de weg naar marktsucces.

Zo valt nog een wereld te winnen met de follow-up na inschrijving van nieuwe leerlingen. Deze nieuwe klanten hebben namelijk, meer dan reeds bestaande klanten, bevestiging nodig voor de juistheid van hun keuze. Zij zullen doorgaans meer en intensiever bezig zijn met de schoolkeuze en er vaker over praten met anderen, bijvoorbeeld op het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal. Daarom kunnen deze ouders uitstekende ambassadeurs voor de school zijn. Scholen met succes verzamelt goede voorbeelden van middelen en methoden die scholen gebruikten om prille klanten aan zich te binden.

Voorbeelden die wij al tegen kwamen, zijn:

  • Ouderavonden
  • Toezending schoolkrant of speciale uitgaven van de nieuwsbrief
  • Verjaardagskaart.
  • In Ermelo zijn enkele scholen een informatieboekje “voor het eerst naar school” aan het ontwikkelen en zal geëxperimenteerd worden met de inzet van een ambassadeur ouder die nieuw ingeschreven gezinnen zal opzoeken om hen voorlichting te geven over de nieuwe school.