Leerlingplot

Leerlingplot

Naar aanleiding van vragen uit het veld heeft Scholen met Succes de Leerlingplot ontwikkeld. De Leerlingplot is een praktisch instrument dat de spreiding van uw eigen leerlingen in het verzorgingsgebied in één oogopslag helder maakt. De leerlingspreiding wordt gekoppeld aan de situering en historische ontwikkeling van de leerlingaantallen van de belangrijkste concurrenten. Dit instrument is inmiddels bij veel scholen met succes toegepast. De Leerlingplot kan worden ingezet bij het bepalen van de marketingstrategie. U ziet welke gebieden nog onontgonnen zijn en waar kansen liggen. De leerlingplot kan ook worden gebruikt om ouders als ambassadeurs gericht in te zetten bij het analyseren en bewerken van uw verzorgingsgebied.

Extra opties

  • 2/3 jarigen: wanneer u beschikt over een digitaal bestand met 2/3-jarigen uit uw verzorgingsgebied, kunnen we deze gegevens ook inplotten. Daarmee krijgt u een overzicht van uw potentiële populatie in verhouding tot uw huidige populatie
  • Tijdbeeld: wanneer u het digitale bestand van uw leerlingen van 3 tot 5 jaar geleden meestuurt, plotten we deze eveneens in. Zo krijgt u inzicht in de geografische ontwikkeling van uw leerlingspreiding.

Traject

  • U geeft aan (per telefoon of mail) dat u interesse hebt.
  • Wij sturen u een zogenaamde ophaalmail met instructies.
  • U stuurt ons per mail een digitale uitdraai van uw leerlingbestand, alsmede de adresgegevens van uw concurrenten.
  • Dan hebt u binnen 2 weken een zeer praktisch en handzaam strategisch instrument in handen.

Kosten

De Leerlingplot kost 165 euro. Extra opties bedragen 45 euro meerprijs per optie.

Voor meer informatie of deelname kunt u contact met ons opnemen:

Contact