Marketingplan

Een marketingplan beschrijft hoe je inspeelt op de markt met als doel zoveel mogelijk te verkopen. Door het schrijven van zo’n plan heb je een duidelijk beeld van de markt en haar behoeften en kan je beter inspelen op veranderingen op de markt.

Voordelen van een strategisch marketingplan

 1. Vroegtijdig inspelen op veranderingen
 2. Identificeren van winstmogelijkheden
 3. Betere marktbewerking
 4. Gefundeerde investeringsbeslissingen
 5. Coördinatie en controle

Onderdelen marketingplan

 1. Analyse huidige situatie (waar staan we nu) ten aanzien van markt en marktomgeving (omvang en ontwikkeling basisgeneratie en belangstellingspercentage), imago en schoolkeuzeproces en interne situatie (sfeer, cultuur, uitstraling van eigen mensen).
 2. Formuleren gewenste situatie: doelen (waar willen we naar toe), identiteit (wat zijn, we, waar staan we voor, wat onderscheidt ons, wat bindt ons), missie (wat willen we in 2020 zijn, welke betekenis hebben we dan voor onze klanten en voor onze omgeving), visie (vanuit welke onderwijs- en opvoedkundige visie opereren wij), doelen (wat zijn de schooldoelstellingen in verhouding tot de marketing- en communicatiedoelstellingen).
 3. Strategie (langs welke weg gaan we daar komen): prognose bij ongewijzigd beleid (wat gebeurt er als we niks veranderen), profilering en positionering (hoe en waar willen we dat de klant ons ziet), rode draad in de communicatie (welke centrale boodschap gaan we uitzenden)
 4. Tactiek (met welke middelen gaan we daar komen): product/marktcombinaties: segmentatie en differentiatie (zijn er aparte deelmarkten die beter met een gericht, afgestemd aanbod benaderd kunnen worden).
 5. Marketingmix: welke hoofdinstrumenten (prijs, product, promotie, plaats en personeel) gebruiken we, in welke verhouding en wat moet er eventueel nog verbeterd of ontwikkeld worden?
 6. Middelenmix: welke promotie- en communicatiemiddelen (open dag, brochures, bezoek aan en van basisscholen, free publicity) gebruiken we, in welke verhouding en wat moet er eventueel nog verbeterd of ontwikkeld worden?
 7. Activiteitenplanning (Wat moeten we doen om er te komen) activiteiten- en middelenplanning, productieplanning, budgetplannen, tijdsplanning, personeelsplanning
 8. Implementatie en evaluatie (komen we waar we willen komen, gaat alles volgens plan), commitment (krijgen we iedereen achter ons), meetmomenten (op welke momenten kunnen we welke resultaten meten), bijsturing/alternatieven (welke middelen zetten we in als het niet loopt zoals het zou moeten lopen)

File pdf Voorbeeld marketingplan

E-Book Marketingplan

Download het gratis e-book Marketingplan voor Scholen om zelf stap voor stap aan de slag te gaan met het maken van een marketingplan.