Marktgerichtheid

Marktgerichtheid

Met behulp van deze checklist kunt u nagaan in hoeverre uw school aan een aantal basisvoorwaarden voor marktgerichtheid voldoet. U kunt aangeven welke van de genoemde items in uw school voorkomen. Indien van toepassing kunt u de lijst aanvullen.

Aanwezig

Niet aanwezig

MARKT

 

 

Marktanalyse (bijv. Stafkaart en bevolkingscijfers)

 

 

Onderzoek naar tevredenheid ouders e/o leerlingen

 

 

Inzicht in concurrentie (omvang, strategie e.d.)

 

 

Inzicht in schoolkeuzemotieven en imago

 

 

 

 

 

MISSIE

 

 

Missie helder op papier; levend en zichtbaar in de school

 

 

Geregelde discussies met team e/o ouders over missie/visie

 

 

Duidelijk onderwijskundig profiel

 

 

Duidelijk gezicht naar buiten

 

 

Werken aan klantgerichtheid en uitstraling van team

 

 

 

 

 

MIDDELEN

 

 

Eigen huisstijl, met logo en consequente toepassing daarvan op diverse middelen

 

 

Bij profiel passende uitstraling en aankleding van gebouw en plein

 

 

Gevelborden en bewegwijzering (extern en intern)

 

 

Publieksversie schoolgids

 

 

Profilerende folder of brochure

 

 

Periodieke Nieuwsbrief naar ouders

 

 

Poster

 

 

Presentjes voor potentiële klanten (pennen, tassen, petjes e.d.)

 

 

Visitekaartje directie, staf, team, ouders

 

 

Audio, Video promotie

 

 

Open dagen en evenementen voor breed publiek

 

 

Bezoek doelgroepen (psz/kdv, ouders thuis)

 

 

Gestructureerde contacten met de pers (persberichten, contactenlijst)_

 

 

 

 

 

ORGANISATIE/BELEID

 

 

Pr/marketingplan of -notitie

 

 

Pr/marketing paragraaf in jaarverslag, schoolplan, schoolgids

 

 

Pr/marketing werkgroep of portefeuillehouder

 

 

Eigen pr/marketing budget

 

 

Scholing met betrekkeing tot pr/marketing