Goed- en slechtnieuwsbalans

Het goed- en slechtnieuwsbalans is een hulpmiddel om te streven naar evenwicht in de beeldvorming in de media. Het gaat om het bereiken van resultaten en deze zichtbaar te maken. Het meetpunt ligt bij het eindbeeld van de buitenwereld en niet bij het eigen oordeel van de school. Dit eindbeeld kan in beeld worden gebracht door: tevredenheidsmetingen, opinieonderzoek, stakeholderonderzoek en media-analyse.

Goed nieuws generen

Het is belangrijk om planmatig te werken; maak duidelijke afspraken met betrekking tot communicatie en stel goed communicatie- en persbeleid op. Zorg ervoor dat:

  • Plannen en de uitvoering navolgbaar zijn
  • Beloften leiden tot actie en verbetering
  • De thema’s herkenbaar zijn

Extra informatie

File pdf Informatie over het geven van een interview
File pdf Informatie over het schrijven van een persbericht