Nieuwsbrief special

De nieuwsbrief special is een luxe thema-uitgave van de normale nieuwsbrief en gaat dieper in op inhoudelijke onderwerpen van het onderwijs en de schoolorganisatie. Het document is afwijkend van formaat en wordt meestal op een dubbelzijdig A3 gedrukt en gevouwen tot een handzaam boekje.

De nieuwsbrief special kan een functie hebben in het corrigeren en aanvullen van onvolledige beeldvorming bij ouders. Het kan ook dienen als middel om bepaalde kwaliteiten van het profiel sterker over het voetlicht te brengen.

Thema’s

Voorbeelden van thema’s van de nieuwsbrief special zijn:

  • de opbrengsten van het onderwijs;
  • (nieuwe) methodes (taal, rekenen)
  • begeleiding
  • zorg
  • talentontwikkeling
  • sociale vaardigheden
  • e.d.

Scholen met Succes kan de nieuwsbrief special vormgeven en redigeren. Daarnaast kunnen wij voor u de productie uit handen nemen.

Voorbeeld

File pdf OBS Hartkamp nieuwsbrief special

Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken:

Contact