Personeelsblad

Het personeelsblad is bedoeld voor interne publieksgroepen van de school, met als voornaamste doel het informeren, motiveren en versterken van het gemeenschapsgevoel bij medewerkers. Verder kan de band tussen de organisatie en de medewerkers worden verbeterd. Het personeelsblad wordt meestal naar het thuisadres van de medewerkers verstuurd. In het blad staan informatieve artikelen maar ook vaak ontspannende artikelen. Zorg ervoor dat het blad uiteenlopende artikelen bevat dit zorgt ervoor dat het prettig leesbaar is.

Inhoud personeelsblad

 • Artikelen over ontwikkelingen binnen de organisatie
 • Artikelen over feestelijke gebeurtenissen
 • Artikelen over scholingsmogelijkheden en beleid (zoals veiligheidsbeleid)
 • Interviews met medewerkers, directie, MR, OR etc.
 • Vaste rubrieken zoals: ingezonden brieven, nieuwe medewerkers, jarigen etc.
 • Redactioneel artikel
 • Agenda met belangrijke activiteiten van de school
 • Illustraties en beeldmateriaal

Voordelen

 • Hoog informatiegehalte
 • Geschikt voor beleidsinformatie

Nadelen

 • Lange productietijd
 • Relatief duur voor kleine bedrijven

Aandachtspunten

 1. Redactieverantwoordelijkheid: leg vast in een redactiestatuut wat wel of niet wordt geplaatst in het personeelsblad.
 2. Wordt de productie uitbesteedt of gaat de school het zelf doen?
 3. Frequentie: hoe vaak wordt het personeelsblad uitgegeven? Let hier op het budget en de hoeveelheid beschikbare informatie.
 4. Welk formaat krijgt het blad? Wordt het een krant of een magazine?
 5. Denk goed na over de lay-out en laat de vormgeving aansluiten bij de huisstijl. Zorg ook voor een goed balans tussen tekst en beeld.
 6. Hoe wordt het blad verspreid?
 7. Stel een bladformule op, wat wil de doelgroep weten en het bedrijf vertellen?
 8. Bedenk wat de doelstelling van het blad is.

Irritaties van lezers

 1. Te lange tekstblokken zonder tussenkoppen.
 2. Dat alleen positieve informatie wordt vermeld
 3. Dat er niets wordt gedaan met het nieuws van de organisatie
 4. Krijgen de indruk dat alleen managers wat te vertellen hebben
 5. Foto’s zonder bijschrift