Profilering

Laten zien wie je bent

Al blijft goed onderwijs geven de belangrijkste kerntaak voor scholen, toch gaan we meer en meer naar een tijd waarin je, ook als school, moet laten zien wie je bent, wat je kan bieden en vooral wat jouw school onderscheidt van de rest. Dat wordt gevraagd door de markt, door ouders, maar ook door de overheid, bijvoorbeeld bij monde van inspectie.

Maar ook bij het aantrekken van nieuw personeel en het gemotiveerd houden van zittend personeel is het nuttig als de school duidelijk kan maken waar ze voor staat en waar ze naar streeft. Als de school, met andere woorden, een duidelijk profiel, gezicht, of karakter heeft.

Schoolprofilering

Schoolprofilering is er op gericht om uit de enorme breedte en diversiteit van onderwijsactiviteiten een rode draad te halen die de diverse activiteiten bundelt tot een helder en eenduidig geheel. Door te zoeken naar die rode profieldraad kunnen activiteiten die voorheen op zichzelf stonden met elkaar worden verbonden zodat zowel intern als extern een duidelijker beeld ontstaat van de bedoelingen en de kracht van de school. Lees meer over schoolprofilering op onze website www.schoolprofiel.com.

Inspirerend plusconcept

Het inspirerend plusconcept voegt iets toe aan de kwaliteit en uitstraling van de school. Dit gaat niet ten koste van de kerntaken van de school, maar voegt een inspirerende dimensie toe. Een dimensie waar docent en leerling onvergetelijke leerervaringen aan kunnen ontleden. Het kan tegelijkertijd tot vermindering van de werkdruk leiden omdat de activiteiten en ideeën nu onder een centrale noemer (het profiel) kunnen worden geselecteerd in plaats van in te gaan op elke impuls die van binnen of van buiten op school komt.

De winstmogelijkheden van een schoolprofiel

Schoolprofilering kan de volgende winstpunten opleveren:

Duidelijkheid en herkenbaarheid (zowel intern als extern) via een meer samenhangend beleid voor de toekomst van de school en een duidelijk eigen gezicht in de omgeving.

Meer en minder doordat de versnipperde aandacht voor onderwijsinhouden plaatst maakt voor verdieping en eenduidigheid in de te maken keuzes.

Tijdsbesparing en vermindering werkdruk doordat de prioriteiten in het team duidelijk zijn, er een helder inzicht is de hoofd en bijzaken in het onderwijs en er eenduidigheid en samenhang is bij het werken aan de schoolgids, het ontwikkelingsplan, bestedingsplan en nascholingsplan.

Voorbeeld profielschetsen

File pdf Communicatief
File pdf Ontdekkend
File pdf Ondernemende school
File pdf Stilteschool
File pdf Talentontwikkeling
File pdf Zelfbewuste school

Profileringstraject

Scholen met Succes kan in 4 bijeenkomsten verdeeld over een schooljaar de PR-werkgroep begeleiden bij het profileringstraject. Tussen de begeleide bijeenkomsten door komt de PR-groep ook zelf bij elkaar om gerichte opdrachten uit te voeren. Lees meer over het profileringstraject.