Publiciteitsplan

Om het imago van de school te behouden, te versterken en verder uit te bouwen is een zorgvuldig beleid aangaande het leggen en onderhouden van de (schriftelijke en persoonlijke) contacten met de pers nodig. Dat vormt immers een belangrijk medium in het bestendigen van het imago.

Aandachtspunten

  1. Nieuwswaarde; is het interessant en belangrijk genoeg voor een journalist om er aandacht aan te besteden? Maak onderscheid tussen landelijke, regionale en vakpers.
  2. Doelgroep: welke doelgroepen wilt u via de media bereiken? Houd rekening met het kijk-, luister- en leesgedrag van de doelgroepen.
  3. Boodschap: formuleer de boodschap zorgvuldig en bepaal op basis hiervan de mediastrategie.
  4. Timing: op welk moment wilt u de boodschap overbrengen? Timing is erg belangrijk. Een te vroege publicatie kan het effect verminderen en bij een te late publicatie is er minder belangstelling.
  5. Welke media? Let bij de keuze op de doelgroep, het doel en de boodschap van het bericht.
  6. Informatie: zorg dat relevante informatie beschikbaar is bijvoorbeeld in een informatiebank. De persfunctionaris moet over voldoende informatie van het bedrijf beschikken en een goed intern netwerk hebben.
  7. Bereikbaarheid: zorg dat u optimaal bereikbaar bent voor de pers. Vermeld altijd u contactgegevens. Zorg ook dat de nummers voor perscontacten intern bekend zijn.

Meer informatie

File pdf Voorbeeld publiciteitsplan