Samenvattingsformulier en actieplan

Samenvattingsformulier en actieplan voor schoolleiders

Stel vast aan welke rubriek het meeste belang wordt gehecht en over welke rubriek men het meest en minst tevreden is. Geef ook aan wat de pluspunten van de school zijn en wat de grootste verbeterpunten zijn.

Bepaal op basis van het Samenvattingsformulier en uw eigen conclusies heldere en haalbare doelstellingen. Gebruik hiervoor de tweede pagina van het samenvattingsformulier.

File doc Samenvattingsformulier en actieplan voor schoolleiders

Samenvattingsformulier voor teamleden

Betrek uw teamleden bij de uitkomsten van de tevredenheidspeiling. Geef hen inzicht in de rapportage en gebruik het “Samenvattingsformulier voor teamleden”. Zo kunnen teamleden zich optimaal voorbereiden op de bespreking van de resultaten.

File pdf Samenvattingsformulier voor teamleden.