School door de ogen van de ouders

Elke leerling telt

Stel u voor er komt straks een ouder op school die overweegt om haar kind bij u aan te melden. U hebt de taak om haar te ontvangen en rond te leiden.

Verplaats u nu in die betreffende ouder en kijk door haar ogen naar uw school en naar u zelf en degenen die de ouder vermoedelijk zal tegenkomen als ze de school bezoekt. Zie wat zij ziet, hoor wat zij hoort en denk wat zij denkt. Wees even die ouder.

Daar gaat ze. Ze vertrekt van huis. Pakt haar fiets, kind achterop en ze gaat op weg. Ze heeft zich goed voorbereid. Van haar buurvrouw heeft ze wat informatie van de school ontvangen en ze heeft de website van de school bekeken. En, ook niet onbelangrijk, ze heeft met andere buren en kennissen over de school gepraat. Sommigen daarvan kennen de school van dichtbij, anderen alleen van afstand. Sommigen hebben een positieve indruk, anderen zijn kritisch of hebben een duidelijke voorkeur voor één van uw concurrenten.

Mogelijke vragen:

 • Welke informatie heeft ze van de school (schoolgids, profiel folder, nieuwsbrief, schoolkrant, aardigheidje voor het kind?) en wat is de indruk die ze daar uit overhoudt. Geven de middelen een professionele, verzorgde, positieve, vertrouwenwekkende indruk.
 • Welke indruk laat de website achter. Komt er een duidelijk profiel, een duidelijk eigen gezicht naar voren. Wekt de website qua inhoud, vormgeving, sfeer en logistiek een goede indruk, een indruk die past bij het beeld dat u wilt uitstralen. Is de informatie actueel en adequaat?
 • Wat heeft de ouder allemaal gehoord van de buren en kennissen. Wat waren de positieve verhalen die ze te horen kreeg en wat was de eventuele kritiek. Hoe wordt er überhaupt in de buurt over de school gepraat, welke roddels en verhalen doen de ronde.
 • Welke scholen in de buurt hebben een goede naam, doen het goed, hebben veel aantrekkingskracht. Hoe ligt dat in de wijk, is dat overal een beetje hetzelfde of zijn er straten die vooral naar de ene school gaan en andere straten naar de andere school.
 • Hoe enthousiast en positief zijn uw eigen ouders eigenlijk. Wat zeggen zij als ze door een buurvrouw worden aangesproken over een aanstaande schoolkeuze. Hoe verkopen zij uw school. Kunnen zij dat, willen ze dat. Zijn ze tevreden genoeg, zijn ze mogelijk zelfs trots op de school. Hoe groot is de kans dat alle ouders ongeveer hetzelfde verhaal over de school vertellen. Wat hebt u er in het verleden aan gedaan om dat te bewerkstelligen?

Hoe groot is de kans dat de ouder die straks uw straat in komt rijden uit al die informatie die ze al tot zich heeft gekregen een positieve indruk heeft over gehouden? Komt ze straks binnen met een positieve grondhouding, met een basis van vertrouwen dat het op uw school wel goed zal zitten. Of moet u straks in- of expliciet eerst allerlei vooroordelen wegnemen voordat u vanaf een neutraal startpunt met deze ouder een goed gesprek kunt beginnen. Voor die taak staat u straks. U moet het vertrouwen winnen van deze ouder. Zij moet voldoende vertrouwen in u en uw school hebben om haar kind 8 jaar lang aan u toe te vertrouwen; om de toekomst van haar kind in uw handen te leggen.

Daar komt ze de straat in rijden. Een ouder die goed voorbereid is en haar gedachten over uw school al behoorlijk heeft gevuld met allerlei beelden en verwachtingen, onzekerheden en mogelijk ook vooroordelen. Die misschien diep in haar hart eigenlijk al een keuze heeft gemaakt. Maar welke keuze dat is, en hoe definitief die keuze is, dat is aan u om uit te vinden en in uw voordeel om te zetten.

Kijk door haar ogen als ze door de straat rijdt en uw school ziet. Zie haar rijden; zie van welke kant ze de school benadert.

 • Wat is de eerste aanblik van de school. Hoe oogt het gebouw. Is het duidelijk te zien, is de naam van de school duidelijk waarneembaar. Ziet het gebouw er verzorgt, aantrekkelijk en uitnodigend uit?
 • En het schoolplein. Ziet ze het schoolplein als ze de school nadert? Hoe ziet het er uit. Oogt het veilig en kindvriendelijk. Zijn er speeltoestellen zichtbaar.
 • Is het schoolplein leeg of hebt u de afspraak zo gepland dat er kinderen aan het spelen zijn, of is het juist een tijdstip waarop andere ouders op hun kinderen staan te wachten. Zijn er leerkrachten op het plein zichtbaar, en hoe zien die er dan eventueel uit. Genereren die eventuele ouders, kinderen of leerkrachten een positieve indruk?
 • Waar kan ze haar fiets veilig neerzetten. Is dat duidelijk aangegeven? En ziet ze vervolgens snel waar de ingang is die ze moet nemen. En hoe is het met de deur. Hoe ziet die eruit. Zit die op slot, moet ze aanbellen of kan ze zo naar binnen lopen. Is de bel makkelijk te vinden en wordt die snel beantwoord? Moet ze lang wachten en veel moeite doen om naar binnen te komen.

Nu staat ze voor de deur. Ze staat op het punt om naar binnen te gaan. Welke indruk heeft ze, door eigen, directe waarneming, nu van de school. Sluit de eerste indruk van uw gebouw en eventueel van de mensen op het plein, aan bij de indruk die uit de informatiemiddelen en uit de website naar voren komt?

De ouder stapt de school binnen en kijkt rond

 • Is ze alleen of is er iemand bij haar die de deur heeft opengedaan. En zo ja wie is dat dan, een leerling, een leerkracht, de conciërge, uzelf?
 • Als ze alleen is, is het dan makkelijk om de weg naar uw kamer te vinden, of naar degene waar ze de afspraak mee heeft. Zijn er wegwijzers in de school die de richting aangeven. Is er iets van een ontvangstbalie waar ze informatie kan krijgen en de weg kan vinden.
 • Wat is haar eerste aanblik van de binnenkant van de school. Is het licht, is het opgeruimd, straalt er een warme, veilige sfeer, is het gezellig rommelig of meer zakelijk netjes, lopen er mensen rond, zitten er kinderen te spelen
 • En op weg naar uw kamer, als ze door de school loopt, wat ziet ze, wat hoort ze, ruikt ze. Hoe zijn de gangen aangekleed, ingericht. Ziet het er opgeruimd, ordelijk uit, of gezellig, warm, rommelig.
 • Ziet ze profilerende elementen, ornamenten, decoraties die het beeld dat de school wil uitstralen vorm en inhoud geven, zichtbaar en tastbaar maken.

Ze komt bij uw kamer en gaat naar binnen. Wat ziet ze, ervaart ze?

 • Hoe ziet uw kamer eruit. Ziet ze een gastvrije, warme kamer, of meer een zakelijke. Is het er ordelijk, vriendelijk, gemoedelijk, netjes? Is de kamer representatief voor wat de school uit wil stralen?
 • Is er een plek voor het kind? Een speeltafeltje, -hoekje, speelmaterialen e.d.
 • Hoe ziet u er zelf uit. Netjes, verzorgd, formeel of casual, vrijetijds. Vormt u een voorbeeld voor de school, voor hoe de school als geheel wil overkomen?

U begroet haar en haar kind. Wat gaat u doen?

 • Begint u met koetjes en kalfjes, of komt u direct ter zake
 • Geeft u aan hoe lang het gesprek zal duren en hoe de agenda er grofweg uit ziet of houdt u het gesprek open.
 • Richt u zich meteen op de ouder of eerst op het kind of spreekt u allebei tegelijk aan
 • Begint u met een verhaal over de school, of begint u met vragen aan ouder en kind te stellen
 • Praat u vanuit uw eigen perspectief of probeert u zich in de ouder te verplaatsen

De ouder heeft inmiddels al een hoofd vol met indrukken en ervaringen die allemaal bijdragen aan haar beeldvorming. En u moet nog echt met uw gesprek beginnen. En terwijl u met het gesprek begint, kijkt de ouder naar u, ze luistert naar u en neemt waar. Wat ziet ze, hoort ze als ze naar u kijkt.

 • Ziet ze, hoort ze iemand die zelfverzekerd zijn of haar school neerzet, vol overtuiging dat het er deugt, dat het een fijne, veilige plaats is waar leerlingen vrijuit kunnen spelen en leren
 • Of neemt ze iemand waar die probeert om vermoedde vooroordelen, misvattingen weg te nemen, iemand die zijn/haar school met verve verdedigt tegen misplaatste aantijgingen van buiten
 • Maakt deze ouder een persoon mee die goed aanvoelt wat zij belangrijk vindt, die op natuurlijke wijze de juiste toon en taal spreekt en op bepaalde momenten het gesprek stuurt. Iemand die de leiding neemt, die vertrouwen inboezemt, waar je je kind wel aan wilt toevertrouwen.
 • Of maakt deze ouder een persoon mee die enthousiast over zijn/haar school praat en daarbij haar aanwezigheid (en die van haar kind) lijkt te vergeten. Iemand die bevlogen over onderwijsinhoudelijke zaken praat, daarbij als vanzelfsprekend het nodige jargon gebruikt en langzaam maar zeker het contact met de ouder aan het verliezen is.

Hoe lang duurt het gesprek. Wanneer leidt u ouder en kind rond door de school. Of begint u juist met een rondleiding door de school? En hebt u daarna korte tijd ingeruimd voor eventuele vragen?

 • Wie doet de rondleiding. Doet u dat zelf of betrekt u daar andere teamleden bij
 • Wat krijgt deze ouder te zien. Een compacte, wervende, profilerende selectie of een totaalbeeld met alle ins en outs, alle ups en downs van de school. Probeert u een duidelijk beeld neer te zetten, hebt u daarin keuzes gemaakt zodat de boodschap duidelijk overkomt. Of kiest u er voor om alles open en bloot te laten zien en het aan de ouder over te laten om zelf een beeld van de school te vormen.
 • Hebt u contacten met leerkrachten, kijkjes in lokalen vooraf geregisseerd, voorbereid met de betreffende leerkrachten. Hebt u m.a.w. een selectie gemaakt van passende indrukken op de ouder. Of komt het zoals het gaat en ziet u wel in welk lokaal u kijkt en met wie de ouder een praatje maakt.
 • Hoe lang duurt de rondleiding en waar eindigt u

Komt u na de rondleiding nog terug in uw kamer of neemt u bij de buitendeur afscheid van elkaar.

 • Wat krijgt de ouder aan informatie mee. En wat krijgt het kind van u mee?
 • Neemt u afscheid met een afspraak dat u binnen een week van de ouder hoort wat haar beslissing is. Of stelt u voor dat u haar over een week zal bellen om te horen of er nog vragen zijn en wat eventueel haar beslissing is. Houdt u het contact in eigen hand. Of spreekt u af dat ze bij vragen altijd nog kan bellen en laat u het initiatief uit uw handen glijden en neemt u alleen maar vriendelijk afscheid.

Wat denkt de ouder. Met welk gevoel gaat ze terug naar huis. Levert uw investering in tijd en energie resultaat op? Hebt u zojuist een nieuwe klant verworven?

File pdf Schoolkeuzemodel en positioneringsschema